• THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
Liên kết website
Văn bản mới
Tài liệu mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 321
Hôm qua : 323
Tháng 10 : 5.257
Năm 2019 : 61.918
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Công văn 6261/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/12/2016 chấn chỉnh việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ cho giáo viên 02/10/2019
2 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành điều lệ Ban đại diện cham mẹ học sinh 01/10/2019
3 Công văn số 447/HD-PGDĐT Chợ Mới ngày 20-09-2019 Hướng dẫn nhiệm vụ tài chính năm học 2019 - 2020 27/09/2019
4 Quyết định 09/2018/UBND tỉnh An Giang ngày 10/04/2018 Quy đinh mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn An Giang 26/09/2019
5 Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn lí hóa - sinh Trường THCS Mỹ Hiệp 11/09/2019
6 Quyết định công nhận danh hiệu lao đông tiên tiến năm 2018 - 2019 28/08/2019
7 Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 28/03/2019
8 Hướng dẫn thuyên chuyển trong ngành giáo dục năm 2018 - 2019 và những năm tiếp theo 28/03/2019
9 Thông tư Số: 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục 20/02/2019
10 Quyết định Số: 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 20/02/2019
11 Quyết định số 3837/QĐ-UBND tỉnh An Giang ngày 26 tháng 12 năm 2017 v/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của giáo viên địa bàn Huyện Chợ Mới 04/07/2018
12 Hướng dẫn Số: 41/HD-PGDĐT Công tác thi đua, khen thưởng Năm học 2017-2018 15/05/2018
Video Clip