• THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
Liên kết website
Văn bản mới
Tài liệu mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 128
Hôm qua : 274
Tháng 08 : 3.760
Năm 2019 : 47.019
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Nghị định Số: 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 28/03/2019
2 Hướng dẫn thuyên chuyển trong ngành giáo dục năm 2018 - 2019 và những năm tiếp theo 28/03/2019
3 Thông tư Số: 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục 20/02/2019
4 Quyết định Số: 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 20/02/2019
5 Quyết định số 3837/QĐ-UBND tỉnh An Giang ngày 26 tháng 12 năm 2017 v/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của giáo viên địa bàn Huyện Chợ Mới 04/07/2018
6 Hướng dẫn Số: 41/HD-PGDĐT Công tác thi đua, khen thưởng Năm học 2017-2018 15/05/2018
7 Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện.... xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 23/04/2018
8 Tăng cường biện pháp bảo vệ danh dự, nhân phẩm và an toàn cho giáo viên 09/04/2018
9 Số: 258 /SGDĐT-TCCB V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với viên chức chuyên trách Thư viện tại các cơ sở giáo dục 17/03/2018
10 Số: 259 /SGDĐT-TCCB V/v thực hiện chế độ phụ cấp Cán bộ quản lý (HT, PHT), GV chuyên trách Đoàn, Đội 17/03/2018
11 Số 89/KH-BGDĐT Tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I năm 2018 17/03/2018
12 Số 829/BGDĐT-NGCBQLGD V/v tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên mầm non, phổ thông công lập 17/03/2018
Video Clip