• THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
  • THCS Trương Công Thận
Liên kết website
Văn bản mới
Tài liệu mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 72
Hôm qua : 269
Tháng 02 : 3.065
Năm 2019 : 9.879
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Thông tư Số: 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục 20/02/2019
2 Quyết định Số: 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 20/02/2019
3 Quyết định số 3837/QĐ-UBND tỉnh An Giang ngày 26 tháng 12 năm 2017 v/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của giáo viên địa bàn Huyện Chợ Mới 04/07/2018
4 Hướng dẫn Số: 41/HD-PGDĐT Công tác thi đua, khen thưởng Năm học 2017-2018 15/05/2018
5 Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện.... xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 23/04/2018
6 Tăng cường biện pháp bảo vệ danh dự, nhân phẩm và an toàn cho giáo viên 09/04/2018
7 Số: 258 /SGDĐT-TCCB V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với viên chức chuyên trách Thư viện tại các cơ sở giáo dục 17/03/2018
8 Số: 259 /SGDĐT-TCCB V/v thực hiện chế độ phụ cấp Cán bộ quản lý (HT, PHT), GV chuyên trách Đoàn, Đội 17/03/2018
9 Số 89/KH-BGDĐT Tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I năm 2018 17/03/2018
10 Số 829/BGDĐT-NGCBQLGD V/v tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên mầm non, phổ thông công lập 17/03/2018
11 Số 108 - QĐ/ĐU V/v Thành lập ban chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo kết luận của BCH, BTV, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Mỹ hiệp 17/03/2018
12 Số 157/HD-PGDĐT về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 17/03/2018
Video Clip