Lớp 8

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử môn Toán lớp 8

Phân tích đa thức thành nhân tử là kiến thức cơ sở về các bài học nhân chia đơn, đa thức. Để năm vững các dạng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử hay dùng hằng đẳng thức. Bài viết dưới đây, chúng tôi tổng hợp các dạng phân tích đa thức thành nhân tử và vận dụng giải các dạng bài tập này.

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ – TOÁN 8

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Định nghĩa:  

Bạn đang xem: Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử môn Toán lớp 8

– Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

Ví dụ:

Ví dụ định nghĩa phân thức đa thức thành nhân tử

2. Các phương  pháp phân tích đa thức thành nhân tử

a) Phương pháp đặt nhân tử chung:

– Nếu tất cả các hạng tử của đa thức có một nhân tử chung thì đa thức đó được biểu diễn thành một tích của nhân tử chung với một đa thức khác.

Công thức: AB + AC = A(B + C)

Ví dụ: 

Ví dụ phương pháp đặt nhân tử chung

b) Phương pháp dùng hằng đẳng thức: 

 – Nếu đa thức là một vế của hằng đẳng thức đáng nhớ nào đó thì có thể dùng hằng đẳng thức đó để biểu diễn đa thức này thành tích các đa thức.

* Những hằng đẳng thức đáng nhớ:

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Ví dụ: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Ví dụ phân tích các đa thức sau thành nhân tử

c) Phương pháp nhóm hạng tử:

– Nhóm một số hạng tử của một đa thức một cách thích hợp để có thể đặt được nhân tử chung hoặc dùng hằng đẳng thức đáng nhớ.

Ví dụ:

Ví dụ phương pháp nhóm hạng tử

d) Phương pháp tách một hạng tử:(trường hợp đặc biệt của tam thức bậc 2 có nghiệm)

Tam thức bậc hai có dạng: 

Công thức tam thức bậc hai

Ví dụ:

Ví dụ phương pháp tách một hạng tử

e) Phương pháp thêm, bớt cùng một hạng tử:

Ví dụ:

Ví dụ phương pháp thêm, bớt cùng một hạng tử

g) Phương pháp phối hợp nhiều phương pháp:

Ví dụ:

Ví dụ phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Bài 2: Giải phương trình sau : 

Bài 2: Giải phương trình sau

Bài 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Bài 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử

Bài 4: Thực hiện phép chia đa thức sau đây bằng cách phân tích đa thức bị chia thành nhân tử:

Bài 4: Thực hiện phép chia đa thức sau đây bằng cách phân tích đa thức bị chia thành nhân tử

………………………………………….

⇒  File tải miễn phí chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử:

Trên đây, chúng tôi hướng dẫn các dạng giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử. Hy vọng với tài liệu này giúp các em nắm chắc kiến thức  vận dụng vào giải các bài tập. Chúc các em học tốt!

Chúng tôi xin gửi tới các em bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bao gồm các phương pháp và các dạng bài tập phân tích đa thức thành nhân tử, mục đích để củng cố và nâng cao kiến thức đã học.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!