Lớp 8

Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu (Ngắn gọn nhất)

Mời các em học sinh cùng quý thầy cô giáo tham khảo ngay hướng dẫn giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu ngắn gọn và đầy đủ nhất, được chúng tôi biên soạn và chia sẻ dưới đây.

Bài 1 (trang 24 SGK Tin học lớp 8):

Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia.

Trả lời:

Bạn đang xem: Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu (Ngắn gọn nhất)

– Hai kiểu dữ liệu là: Integer (số nguyên), String (xâu kí tự).

– Phép toán: (3*4)+(5*6)*(123-2123) chỉ thực hiện được trên kiểu dữ liệu Integer và không thực hiện đươc trên kiểu dữ liệu String

Bài 2 (trang 24 SGK Tin học lớp 8):

Dãy chữ số 2017 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

Trả lời:

– Dãy chữ số 2017 có thể thuộc kiểu dữ liệu: Integer (số nguyên), ), real (số thực), String (xâu kí tự).

Bài 3 (trang 24 SGK Tin học lớp 8):

Cho hai xâu kí tự “Lớp” và “8A”. Hãy thử định nghĩa một “phép toán” có thể thực hiện được trên hai xâu kí tự đó.

Trả lời:

– Ta có thể định nghĩa một “phép toán” có thể thực hiện đươc trên hai xâu kí tự đó. Ví dụ như:

   Phép đếm: Đếm số kí tự có trong “Lớp” và “8A”.

   Phép chuyển đổi: Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa và ngược lại: “Lớp” thành “lỚP”, “8A” thành “8a”.

   Phép ghép: Ghép hai xâu kí tự “Lớp” và “8A” thành “Lớp 8A”.

Bài 4 (trang 25 SGK Tin học lớp 8):

Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây:

Writeln(‘5+20=’ , ’20+5′) ; và Writeln(‘5+20=’ , 20+5);

Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao?

Writeln(‘100’); và Writeln(100);

Trả lời:

– Writeln(‘5+20=’ , ’20+5′); thì sẽ cho ra kết quả trả về thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự: 5+20= 20+5

– Writeln(‘5+20=’ , 20+5); thì sẽ cho ra kết quả là một số bởi một phép tính toán: 5+20= 25

– Hai lệnh sau Writeln(‘100’); và Writeln(100); sẽ cho ra cùng một kết quả là 100. Nhưng kiểu dữ liệu của hai lệnh lại không tương đương nhau, một lệnh là kiểu dữ liệu xâu kí tự, một lệnh thuộc kiểu dữ liệu số nguyên.

Bài 5 (trang 25 SGK Tin học lớp 8):

Viết các biểu thức toán dưới đây với các ký hiệu trong Pascal:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

Trả lời:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

Bài 6 (trang 25 SGK Tin học lớp 8):

Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

Trả lời:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

Bài 7 (trang 25 SGK Tin học lớp 8):

Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:

Trả lời:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

d) Đúng khi x > 3 và ngược lại.

Bài 8 (trang 25 SGK Tin học lớp 8):

Viết các biểu thức ở bài tập 7 theo quy ước của Pascal.

Trả lời:

a) (15-8)>=3;

b) (20-15)*(20-15) <> 25;

c) 11*11 = 121;

d) x > 10 – 3*x;

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu (Ngắn gọn) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu (Ngắn gọn nhất) hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa (SGK) ngắn gọn, đầy đủ nhất. Hỗ trợ các em hiểu và nắm vững kiến thức trọng tâm trong bài.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!