Lớp 8

Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (Ngắn gọn nhất)

Mời các em học sinh cùng quý thầy cô giáo tham khảo ngay hướng dẫn giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 5: Từ bài toán đến chương trình ngắn gọn và đầy đủ nhất, được chúng tôi biên soạn và chia sẻ dưới đây.

Bài 1 (trang 44 SGK Tin học lớp 8):

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau:

a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần.

Bạn đang xem: Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (Ngắn gọn nhất)

b) Tính tổng của các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước.

c) Tìm số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

Trả lời:

a) INPUT: Danh sách số học sinh trong lớp.

   OUTPUT: Số học sinh trong lớp mang họ Trần.

b) INPUT: Dãy gồm n số.

    OUTPUT: Tổng các phần tử lớn hơn 0.

c) INPUT: Cho n số.

    OUTPUT: Số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số.

Bài 2 (trang 44 SGK Tin học lớp 8):

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau:

Bước 1. x ← x + y

Bước 2. y ← x – y

Bước 3. x ← x – y

Trả lời:

– Bước 1: Ở bước này giá trị của x sẽ bằng x cộng với y: x= x+y.

– Bước 2: Tiếp đến giá trị của y bằng giá trị của x – y: y= x (bước 1)-y= x+y-y= x.

– Bước 3: Cuối cùng giá trị của x bằng x-y: x=x(bước1)-y(bước 2)= x+y-x=y.

Vậy kết quả của thuật toán là x=y và y=x;

Bài 3 (trang 44 SGK Tin học lớp 8):

Cho trước ba số dương a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.

Trả lời:

– Thuật toán ba số có là một cạnh của tam giác:

    Bước 1: Nếu a – b < c và c < a – b thì ba số a,b và c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Nếu không thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện thì ngược lại.

    Bước 2: Kết thúc thuật toán.

Bài 4 (trang 45 sgk Tin học lớp 8):

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của các biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm.

Trả lời:

– Thuật toán đổi giá trị theo thứ tự có giá trị không giảm:

    Bước 1: Nhập giá trị của x, y.

    Bước 2: Nếu x > y thì chuyển tới bước 3. Ngược lại chuyển tới bước 4.

    Bước 3: Tráo đổi giá trị của x và y.

       Thuật toán tráo đổi giá trị:

          Bước 1: Khai báo một biến cùng kiểu dữ liệu với x,y là tg.

          Bước 2: Gán giá trị tg:=a;

          Bước 3: Gán giá trị a:=b;

          Bước 4: Gán giá trị b:=tg;

    Bước 4: Kết thúc thuật toán.

Bài 5 (trang 45 SGK Tin học lớp 8):

Hãy cho biết kết quả của thuật toán sau:

Bước 1. SUM ← 0;i ← 0.

Bước 2. Nếu i > 100 thì chuyển tới bước 4.

Bước 3. i ← i + 1; SUM ← SUM + i. Quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo giá trị SUM và kết thúc thuật toán.

Trả lời:

– Bước 1: Gán giá trị cho 2 biến SUM = 0 và i = 0.

– Bước 2: Do i=0 < 100 nên chuyển tới bước 3. Nếu i > 100 chuyển tới bước 4.

– Bước 3: Tăng giá trị i thêm 1. Giá trị của SUM bằng SUM + i.

– Bước 4: Thông báo giá trị SUM. Thuật toán kết thúc.

Kết quả thực hiện thuật toán SUM = 5050.

Bài 6 (trang 45 SGK Tin học lớp 8):

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A = {a1, a2…, an) cho trước.

Trả lời:

Bước 1: Nhập n và dãy số a1, a2…, an.

Bước 2: SUM ← 0; i ← 0.

Bước 3: Nếu ai >0 thì SUM ← SUM + ai, ngược lại đến bước 4.

Bước 4: i ← i + 1;

Bước 5: Nếu i <= n thì quay lại bước 3.

Bước 6: Thông báo giá trị SUM. Kết thúc thuật toán.

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (Ngắn gọn) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (Ngắn gọn nhất) hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa (SGK) ngắn gọn, đầy đủ nhất. Hỗ trợ các em hiểu và nắm vững kiến thức trọng tâm trong bài.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!