Lớp 8

Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện (Ngắn gọn nhất)

Mời các em học sinh cùng quý thầy cô giáo tham khảo ngay hướng dẫn giải bài tập Tin học lớp 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện ngắn gọn và đầy đủ nhất, được chúng tôi biên soạn và chia sẻ dưới đây.

Bài 1 (trang 52 SGK Tin học lớp 8):

Viết chương trình nhập hai số nguyên a,b khác nhau từ bàn phím và in ra hai số đó ra màn hinh theo thứ tự không giảm.

a. Mô tả thuật toán.

Bạn đang xem: Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện (Ngắn gọn nhất)

b. Gõ chương trình.

c. Tìm hiểu ý nghĩa từng câu lệnh. Nhập các bộ dữ liệu (12,53), (65,20) để thử chương trình. Lưu chương trình với tên Sap_xep.pas

Trả lời:

a. Thuật toán:

– Bước 1: Nhập hai số a và b. Nếu a=b thì đến bước 4, ngược lại đến bước 2.

– Bước 2: Nếu a > b thì đổi vị trí của a và b. Ngược lại đến bước 3.

– Bước 3: In ra a và b.

– Bước 4: Kết thúc thuật toán.

b. Chương trình:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

c. Ý nghia câu lệnh

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

– Kết quả:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

Bài 2 (trang 53 SGK Tin học lớp 8):

Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của hai bạn, chẳng hạn “Bạn Long cao hơn”. Tham khảo thuật toán trong ví dụ 5, bài 5.

a. Gõ chương trình.

b. Lưu chương trình với tên Aicaohon.pas.

c. Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (1.5, 1.6); (1.6, 1.5) và (1.6 , 1.6)

Quan sát kết quả, nhạn xét. Tìm chỗ chưa đúng.

d. Sửa lại chương trình.

Trả lời:

a. Chương trình:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

b. Tên chương trình:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

c. Kết quả:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

– Với bộ dữ liệu 1.6, 1.5 sẽ in ra hai dòng là “Ban Long cao hon” và “Hai ban cao bang nhau”. Lí do là bởi khi so sánh Long và Trang chương trình sẽ nhận thây 1.6>1.5 và in ra kết quả là “Ban Long cao hon”. Chương trình tiếp tục chạy và so sánh Long và Trang thì thấy 1.6>1.5 không đúng với yêu cầu, nhưng gặp lệnh else nếu Long không nhỏ hơn Trang thì sẽ in ra “Hai ban cao bang nhau”.

d. Sửa lại chương trình:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

Tham khảo và tìm hiểu ý nghĩa của đoạn chương trình sau đây:

        Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8  

Đây là một câu lệnh điều kiện lồng nhau.

Ý nghĩa câu lệnh: Nếu chiều cao của long hơn chiều cao của trang thì in ra “Ban Long cao hon”, nếu không và chiều cao của Long nhỏ hơn chiều cao của Trang thì in “Bạn Trang cao hơn”, ngược lại thì in ra “Hai ban cao bang nhau”.

Bài 3 (trang 54 SGK Tin học lớp 8):

Dưới đây là chương trình nhập ba số dương a,b và c từ bàn phím. Kiểm tra và in ra màn hình kết quả kiểm tra ba số đó có thể là độ dài các cạnh của một tam giác hay không?

Trả lời:

-Chương trình và ý nghĩa từng câu lệnh

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

– Kết quả:

Giải bài tập Tin học 8 | Để học tốt Tin học 8

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện (Ngắn gọn) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải bài tập Tin học lớp 8 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện (Ngắn gọn nhất) hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa (SGK) ngắn gọn, đầy đủ nhất. Hỗ trợ các em hiểu và nắm vững kiến thức trọng tâm trong bài.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!