Lớp 8

Giải Giáo Dục Công Dân 8 VNEN Bài 4: Đoàn kết và hợp tác

Hướng dẫn giải bài tập Giáo Dục Công Dân lớp 8 Bài 4: Đoàn kết và hợp tác VNEN chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp học sinh trong quá trình học tập.

Giải GDCD lớp 8 VNEN Bài 4: Hoạt động khởi động

Trò chơi “Thi tiếp sức chuyền bóng”

– Chơi trò chơi: “Thi tiếp sức chuyền bóng” giữa các nhóm

Bạn đang xem: Giải Giáo Dục Công Dân 8 VNEN Bài 4: Đoàn kết và hợp tác

– Thảo luận: Để giành thắng lợi trong trò chơi này, các thành viên trong mỗi nhóm phải làm gì?

Bài làm:

Trong trò chơi “Thi tiếp sức chuyền bóng” để giành thắng lợi đòi hỏi các thành viên trong mỗi nhóm phải có sự hợp tác ăn ý, phải đoàn kết.

Giải Giáo Dục Công Dân lớp 8 VNEN Bài 4: Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về đoàn kết và hợp tác

Hãy cho biết giữa đoàn kết và hợp tác có mối quan hệ như thế nào? (kHoanh tròn vào chữ cái trước những ý kiến em tán thành)

A. Đoàn kết và hợp tác là đồng nhất với nhau

B. Đoàn kết là điều kiện cần của hợp tác, có nghĩa là muốn hợp tác được trước hết phải đoàn kết

C. Hợp tác là điều kiện cần của đoàn kết, có nghĩa là muốn đoàn kết được trước hết phải hợp tác

D. Giữa đoàn kết và hợp tác có mối quan hệ hữu cơ: Muốn hợp tác được trước hết phái đoàn kết. Ngược lại, việc hợp tác hiệu quả giúp củng cố vững chắc thêm tình đoàn kết giữa các thành viên.

Bài làm:

Mối quan hệ giữa đoàn kết và hợp tác là:

A. Đoàn kết và hợp tác là đồng nhất với nhau

D. Giữa đoàn kết và hợp tác có mối quan hệ hữu cơ: Muốn hợp tác được trước hết phái đoàn kết. Ngược lại, việc hợp tác hiệu quả giúp củng cố vững chắc thêm tình đoàn kết giữa các thành viên.

2. Tìm hiểu biểu hiện của đoàn kết và hợp tác

a. Hãy xác định những biểu hiện của đoàn kết, không/thiếu đoàn kết và ghi vào bảng theo mẫu dưới đây:

Biểu hiện của đoàn kết

Biểu hiện của không/ thiếu đoàn kết

 

 

b. Những nội dung nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác:

A. Tôn tọng mục đích, mục tiêu hoạt động chung của nhóm, tôn trọng những quyết định chung, những điều đã cam kết

B. Áp đặt ý kiến của mình cho các bạn trong nhóm

C. Biết bày tỏ ý kiến của bản thân, tham gia đóng góp ý tưởng cho nhóm

D. Không thống nhất ý kiến với nhóm nhưng không nói ra.

E. Em lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm

G. Biết giao tiếp hiệu quả, tôn trọng, thân ái, sống hài hòa và cảm thông, chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm

H. Chỉ lo hoàn thành phần việc mà bản thân được phân công, không quan tâm đến nhiệm vụ của các thành viên khác trong nhóm.

I. Trông chờ, ỉ lại vào mọi người trong nhóm

K. Biết cùng cả nhóm đồng cam cộng khỏ vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chung

L. Cùng chịu trách nhiệm về những thành công hay thất bại của nhóm, và những sản phẩm do nhóm tạo ra.

Bài làm:

a. Hãy xác định những biểu hiện của đoàn kết, không/thiếu đoàn kết:

Biểu hiện của đoàn kết

Biểu hiện của không/ thiếu đoàn kết

 • Giúp bạn chép bài khi bạn bị ốm
 • Cùng mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt
 • Anh em cùng nhau làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ
 • Nói xấu bạn bè
 • Gây gổ, đánh nhau với bạn bè
 • Khi bạn gặp nạ, bỏ đi không quan tâm

b. Những biểu hiện của hợp tác là:

A. Tôn tọng mục đích, mục tiêu hoạt động chung của nhóm, tôn trọng những quyết định chung, những điều đã cam kết

C. Biết bày tỏ ý kiến của bản thân, tham gia đóng góp ý tưởng cho nhóm

E. Em lắng nghe, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm

G. Biết giao tiếp hiệu quả, tôn trọng, thân ái, sống hài hòa và cảm thông, chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm

K. Biết cùng cả nhóm đồng cam cộng khỏ vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chung

L. Cùng chịu trách nhiệm về những thành công hay thất bại của nhóm, và những sản phẩm do nhóm tạo ra.

3. Tìm hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác

a. Đọc truyện “Chiếc ô tô bị sa lầy”.

b. Thảo luận:

 • Chiếc ô tô gặp vấn đề gì khi đang đi trên đường?

 • Nhờ đâu mà cuối cùng chiếc xe đã vượt qua được hố bùn trong sự vui mừng của mọi người?

 • Qua câu chuyện này, em có thể rút ra điều gì về sức mạnh của đoàn kết và hợp tác?

Bài làm:

 • Khi đang đi trên trường, chiếc ô tô một bánh sau bị tụt xuống hố sâu đầy bùn. Mặc dù chiếc ô tô rú ga liên tục nhưng không vượt qua được hố bùn.
 • Nhờ mọi người trong xe đứng ra, cùng nhau đẩy xe lên nên chiếc xe đã vượt qua được hố bùn trong sự vui mừng của mọi người.
 • Qua câu chuyện này, em nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và hợp tác vô cùng quan trọng, nó giúp cho chúng ta giải quyết nhanh chóng công việc.

4. Tìm hiểu cách rèn luyện tinh thần đoàn kết, hợp tác

Hãy lập kế hoạch rèn luyện tinh thần đoàn kết, hợp tác trong cuộc sống hằng ngày theo mẫu dưới đây:

STT

Các lĩnh vực/ môi trường sống

Biện pháp, cách thức rèn luyện

1

Đoàn kết, hợp tác trong học tập

 

2

Đoàn kết, hợp tác trong các hoạt động của lớp, của trường

 

3

Đoàn kết, hợp tác trong gia đình

 

4

Đoàn kết, hợp tác trong cộng đồng

 

Bài làm:

STT

Các lĩnh vực/ môi trường sống

Biện pháp, cách thức rèn luyện

1

Đoàn kết, hợp tác trong học tập

Tích cực tham gia thảo luận nhóm

2

Đoàn kết, hợp tác trong các hoạt động của lớp, của trường

Tham gia đẩy đủ các hoạt động của lớp

Cùng các bạn trong lớp tham gia các hoạt động của trường

3

Đoàn kết, hợp tác trong gia đình

Cùng các thành viên trong gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn

Các thành viên trong gia đình cùng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau 

4

Đoàn kết, hợp tác trong cộng đồng

Cùng mọi người tham gia các hoạt động tập thể

Hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc

Giải VNEN GDCD 8 Bài 4: Hoạt động luyện tập

1. Xử lí tình huống

Tình huống 1: Nhóm của Thanh được phân công trang trí lớp học để chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Thành làm vội vàng, quấy phá một lát rồi bỏ ra sân chơi đá bóng, để mặc các bạn trong nhóm làm nốt những việc còn lại.

Câu hỏi:

1. Bạn Thanh có biết hợp tác không? Vì sao?

2. Nếu là của Thanh, em sẽ khuyên Thanh thế nào?

Bài làm:

 • Bạn Thanh không biết hợp tác vì bạn ấy đã không cùng các bạn hoàn thành nhiệm vụ của nhóm được phân công mà lại bỏ bê công việc mặc các bạn trong nhóm để chơi đá bóng.
 • Nếu là Thanh em sẽ khuyên Thanh là nên cùng các bạn trong nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhóm rồi hãy đi chơi đá bóng.

Tình huống 2: Nhóm của Dung nhận nhiệm vụ chăm sóc cây và hoa ở sân trường. Các bạn bàn bạc, phân công nhau mỗi người chịu trách nhiệm chăm sóc một cây. Sáng nào các bạn cũng đến sớm: vun gốc, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới cây, … Mỗi khi một bạn bị ốm phải nghỉ học không chăm sóc được cây của mình, hoặc một cây bị bệnh là cả nhóm lại cùng hỗ trợ.

Câu hỏi:

 • Cách tổ chức chăm sóc cây và hoa của nhóm bạn Dung thể hiện điều gì?
 • Theo em, với cách tổ chức làm việc như vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm bạn Dung sẽ như thế nào?

Bài làm:

 • Cách tổ chức, chăm sóc cây và hoa của nhóm bạn Dung thể hiện sự quan tâm, tương trợ lẫn nhau của các thành viên trong nhóm.
 • Theo em, với cách tổ chức làm việc như vậy thì kết quả thực hiện nhiệm của nhóm bạn Dung sẽ luôn hoàn thành tốt.

Tình huống 3: Nhân là một học sinh kém mới được bổ sung vào nhóm. Thấy vậy, Tiến – học sinh giỏi và là thành viên cũ của nhóm, phàn nàn:

– Tưởng thêm học sinh giỏi, chứ thêm học sinh kém thì có ích gì! Mình lại phải làm nhiều việc hơn mà thôi!

Câu hỏi:

 • Em có đồng tình với thái độ của Tiến không? Vì sao?
 • Nếu là một thành viên trong nhóm, em sẽ nói gì với Tiến?

Bài làm:

 • Em không đồng tình với thái độ của Tiến vì Tiến nói vậy là coi thường Nhân.
 • Nếu là một thành viên trong nhóm, em sẽ nói với Tiến là: Bạn không nên nói như vậy, dù Nhân có học kém hơn nhưng có thêm một thành viên chúng ta cũng sẽ có thêm người, đội mình cũng sẽ mạnh lên. Chỉ cần mọi người cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thì mọi nhiệm vụ của nhóm đều được hoàn thành. Hơn nữa, Nhân học kém thì chúng mình cùng giúp đỡ bạn ấy tốt hơn thay vì nói bạn ấy như vậy làm bạn ấy buồn.

3. Cùng chia sẻ:

 • Bạn đã biết hợp tác với ai làm một việc gì đó bao giờ chưa? Đó là việc gì? Bạn đã hợp tác với họ như thế nào? Kết quả ra sao?
 • Theo bạn, lớp mình đã đoàn kết và hợp tác chưa?
 • Để lớp mình trở thành một tập thể đoàn kết và hợp tác, chúng ta cần phải làm gì?

Bài làm:

 • Em đã kết hợp với đứa bạn thân để cả hai đứa cùng nhau học nhóm. Em và bạn đã cùng nhau giúp đỡ học tập, cùng thảo luận, tìm cách giải những bài tập khó. Nhờ hỗ trợ lẫn nhau trong học tập mà kết quả học tập của em va bạn đều tốt hơn so với kì trước.
 • Theo em, lớp em đã nhiều lúc đoàn kết và hợp tác, nhưng cũng có đôi lúc chưa đoàn kết và hợp tác.
 • Để lớp mình trở thành một tập thể đoàn kết và hợp tác, chúng ta cần phải thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để tập thể lớp ngày càng đi lên.

Giải VNEN Giáo Dục Công Dân 8 Bài 4: Hoạt động tìm tòi mở rộng

Phân tích ý nghĩa của các câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn dưới đây:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

“Thuận vợ, thuận chồng tát Biển Đông tát cạn”

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Bài làm:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

=>Câu ca dao trên, ông cha ta đã khẳng định vai trò to lớn của nguồn sức mạnh tập thể, nó sẽ giúp con người ta vượt qua được bất kỳ khó khăn, thử thách nào.

Thuận vợ, thuận chồng tát Biển Đông tát cạn

=> Khi vợ chồng đồng thuận thì sự việc gì khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được. Việc tát biển đông thì là một việc không thể làm được cho nên câu “thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn” chỉ có tính cách ẩn dụ để khuyên vợ chồng nên cư xử với nhau trên nhịn dưới nhường, luôn luôn hòa nhã với nhau mới có thể tạo được hạnh phúc, mới vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

=> Toàn dân phải muôn người như một, đồng tâm, đồng sức, trong cuộc sống hàng ngày, trong xây dựng và đấu tranh. Thành công là đạt được kết quả, đạt được ý muốn, đạt được cái mình đã đề ra. Trong cuộc sống, trong đấu tranh xây dựng và giữ gìn đất nước, nếu đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh và sẽ giành được thắng lợi to lớn, rực rỡ.

2. Sưu tầm những câu chuyện, tấm gương về đoàn kết, hợp tác trong thực tiễn và chia sẻ với bạn bè.

Hãy viết một bài viết ngắn khoảng 1 trang giấy A4 về ý nghĩa, tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác

Bài làm:

Đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách dời, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự kết hợp ấy sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như tinh thần, đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống.

Đoàn kết chung với nhau không có nghĩa là nhất thiết phải chọn được người toàn diện. Và nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân sẽ khó đi đến thành công nếu không có sự kết hợp, nên sự đoàn kết mang chúng ta đến gần nhau hơn để dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Thế nên, sự bền vững của tinh thần đoàn kết cũng có vai trò quan trọng trong tập thể, xã hội.

Đoàn kết là sức mạnh to lớn. Sức mạnh ấy là sự tổng hợp tài năng, tinh hoa, trí tuệ của mỗi cá nhân để giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng. Bởi một cá nhân dù tài năng đến đâu cũng không thể đạt được mục đích nếu không có sự giúp sức của nhiều người.

Mọi người đều phải biết đoàn kết khi tất cả cùng nhìn về một hướng, biết đặt lợi ích chung lên cao nhất. Tinh thần đoàn kết chỉ có khi con người biết quan tâm, cảm thông lẫn nhau. Mỗi con người là một tế bào của xã hội, đều có những quan hệ, gắn bó mật thiết lẫn nhau. Do đó, đoàn kết chính là chiếc chìa khóa vàng để dẫn đến mọi thành công.

Phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, xã hội, tập thể, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh cùng hướng đến lợi ích chung, phát huy cao tinh thần tập thể.

Tuy nhiên, trong xã hội còn có nhiều người không có tinh thần đoàn kết. Họ sống cá nhân, ích kỉ và chỉ biết đến lợi ích bản thân, sống thờ ơ vô cảm, không quan tâm đến cộng đồng. Họ thường tách mình ra khỏi tập thể, né tránh những trách nhiệm chung.

Tóm lại, là học sinh, chúng ta phải biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè, phát huy cao tinh thần đoàn kết trong tập thể để xây dựng tập thể vững mạnh. Biết phấn đấu trong học tập, rèn luyện nhân cách trong sáng, bản lĩnh vững vàng trở thành người hữu ích. Mai này đem sức mình xây dựng quê hương, đất nước.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Giáo Dục Công Dân lớp 8 Bài 4: Đoàn kết và hợp tác sách VNEN file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Giáo Dục Công Dân 8 VNEN Bài 4: Đoàn kết và hợp tác hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong SGK chi tiết, dễ hiểu. Giúp học sinh nắm chắc kiến thức trọng tâm bài học.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!