Lớp 8

Giải sách bài tập GDCD 8 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải SBT Giáo Dục Công Dân 8 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn GDCD.

Giải câu hỏi và bài tập SBT GDCD 8 Bài 8

Câu 1 trang 26 SBT GDCD 8: Theo em, thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ? Hãy nêu một số ví dụ về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải sách bài tập GDCD 8 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

Ví dụ: học hỏi công nghệ nông nghiệp thông minh của Nhật Bản, lắp ráp máy bay, ô tô từ Hoa Kì; sử dụng tia X trong chữa bệnh…

Câu 2 trang 27 SBT GDCD 8: Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Lời giải:

Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, những công trình đặc sắc,những truyền thống quý báu.

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

Câu 3 trang 27 SBT GDCD 8: Chúng ta cần tiếp thu những gì và cần tránh điều gì trong việc học hỏi các dân tộc khác?

Lời giải:

Chúng ta phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.

Câu 4 trang 27 SBT GDCD 8: Hành vi nào dưới đây thể hiện tôn trọng và học hỏi dân tộc khác ?

A. Niềm nở, tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài.

B. Thấy người nước ngoài đi ngoài đường thì chạy theo để xem.

C. Học tập tất cả những gì mới lạ của nước khác.

D. Ăn mặc theo mốt thời trang của nước ngoài, không thích mặc trang phục dân tộc.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Câu 5 trang 27 SBT GDCD 8: Hãy nối mỗi ý ở cột I với một ý phù hợp ở cột II.

I II
1/ Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học – kĩ thuật. A. cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.
2/ Những thành tựu về kinh tế, khoa học – kĩ thuật là vốn quý của loài người. B. phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.
3/ Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường. C. văn hoá, nghệ thuật, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu.
4/ Chúng ta phải tiếp thu nền văn hoá của các dân tộc một cách có chọn lọc. D. xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

Lời giải:

Thứ tự sắp xếp đúng là: 1 – C ; 2 – A ; 3 – D ; 4 – B

Câu 6 trang 28 SBT GDCD 8: Em tán thành những thái độ, việc làm nào dưới đây vê học hỏi các dân tộc khác?

A. Luôn tìm cái hay, cái đẹp của dân tộc khác để học tập, vận dụng.

B. Tự hào giới thiệu văn hoá Việt Nam với khách nước ngoài.

C. Luôn coi những sản phẩm văn hoá nước ngoài là tốt, đáng thưởng thức.

D. Viết thư giao lưu với học sinh và thiếu nhi nước ngoài.

E. Chỉ dùng hàng ngoại, không dùng hàng của Việt Nam.

G. Tìm hiểu phong tục, tập quán của các dân tộc trên thế giới.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A, B, D, G

Câu 7 trang 28 SBT GDCD 8: Trong một cuộc tranh luận về nghệ thuật, một số bạn ở lớp của Tâm cho rằng chỉ có nghệ thuật của các nước tiên tiến mới có nhiều thành tựu, nhiều loại hình đặc sắc, đáng thưởng thức, còn nghệ thuật dân tộc mình thì đã lạc hậu và không có gì đặc sắc.

Câu hỏi:

1/ Em có tán thành ý kiến trên không ? Vì sao ?

2/ Em sẽ nói gì với các bạn đó ?

3/ Hãy kể về một số loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo của Việt Nam mà em biết.

Lời giải:

1/ Em không tán thành ý kiến trên. Bởi vì, bạn đã thiếu tính tự tôn dân tộc; hơn nữa dân tộc Việt Nam cũng có nhiều loại hình đặc sắc, đáng trân trọng.

2/ Em sẽ nói cho các bạn về những loại hình đặc sắc, nét riêng của dân tộc Việt Nam mà được thế giới tôn vinh như: ca trù, nhã nhạc cung đình, văn hóa cồng chiêng…

3/ Ví dụ: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Nhã nhạc cung đình Huế; Dân ca quan họ Bắc Ninh; Ca trù…

Câu 8 trang 28 SBT GDCD 8: Lan và Huệ đang tranh luận với nhau. Lan cho rằng chỉ ở những nước phát triển mới có những cái hay, cái đẹp, những thành tựu đáng cho ta học tập, còn ở những nước lạc hậu, nước nghèo thì không có gì đáng cho ta học tập, nếu ta học tập họ thì chỉ làm nước ta lạc hậu đi mà thôi. Huệ thì cho rằng ngay cả những nước lạc hậu cũng có những điều đáng cho ta học tập.

Câu hỏi:

1/ Em tán thành ý kiến của bạn nào? Vì sao?

2/ Hãy kể một số thành tựu về mọi mặt của các nước đang phát triển mà em biết (về kinh tế, văn hoá, công trình tiêu biểu; về phong tục, tập quán tốt đẹp).

Lời giải:

1/ Em tán thành với ý kiến của Huệ. Tất cả các dân tộc, quốc gia trên thế giới đều có nét riêng, đáng học hỏi và phát huy.

2/ Liên Bang Nga có tiềm lực lớn về khoa học và văn hóa với nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học (Sông Đông êm đềm, Chiến tranh và hòa bình, Thép đã tôi thế đấy, Mùa thu vàng (tranh), Người đàn bà xa lạ (tranh).., ) nghệ thuật, nhiều công trình khoa học có giá trị cao. Nhiều nhà bác học nổi tiếng thế giới như M.v. Lô-mô-nô-xốp, Đ.I. Men-đê-lê-ép… nhiều văn hào lớn như A.x. Pu skin, M.A.Sô lô-khốp, nhà soạn nhạc p. Trai-cốp-ski, Tổng công trình sư thiết kế tàu vũ trụ X. Kô-rô-lốp… và nhiều trường đại học danh tiếng.

Câu 9 trang 28 SBT GDCD 8: Hãy nêu một vài ví dụ về việc nước ta đã tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của các dân tộc khác trên thế giới.

Lời giải:

Học hỏi những công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào Việt Nam.

Giao lưu văn hóa Việt – Nhật, Việt – Hàn.

Cách tân, cải tiến trang phục nước ngoài cho phù hợp với Việt Nam.

Học hỏi mô hình giáo dục từ các nước tiên tiến.

Câu 10 trang 28 SBT GDCD 8: Hãy liên hệ bản thân và những người xung quanh xem việc học hỏi các dân tộc khác có gì đúng hoặc sai và tìm cách khắc phục?

Lời giải:

Các bạn liên hệ bản thân, thực tế xem xét về hành vi tiếp nhận văn hóa nước ngoài. Chẳng hạn, nhạc Hàn Quốc; văn hóa thần tượng người nước ngoài, ăn mặc kiểu phương Tây… và các giá trị văn hóa khác.

Hướng dẫn phần Truyện đọc SBT GDCD lớp 8 Bài 8

Trả lời câu hỏi trang 30 SBT GDCD 8: Câu hỏi:

1/ Nicolas đã làm những gì để giới thiệu Việt Nam với bạn bè thế giới?

2/ Vì sao Nicolas có thể hoàn thành cuốn sách ảnh sinh động, hấp dẫn về Việt Nam?

Lời giải:

1/ Anh cung cấp ảnh chụp về Việt Nam cho các tạp chí du lịch nổi tiếng của Pháp; làm quen với máy ảnh từ khi mới 12 tuổi; tham gia giảng dạy về nhiếp ảnh để truyền bá hình ảnh về nét đẹp Việt Nam.

2/ Xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu nét đẹp Việt Nam. Hơn nữa, sự tự tôn dân tộc đã khiến Nicolas có thể hoàn thành cuốn sách ảnh sinh động, hấp dẫn về Việt Nam để truyền bá hình ảnh về Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải sách bài tập GDCD 8 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải sách bài tập GDCD 8 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi, giải bài tập trong SBT chi tiết, chính xác. Hỗ trợ học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!