Lớp 8

Giải SBT Hóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải Giải SBT Hóa học 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước được đội ngũ chuyên gia biên soạn ngắn gọn và đầy đủ dưới đây.

Giải Hóa học 8 Bài 41 SBT: Độ tan của một chất trong nước

Bài 41.1 trang 56 sách bài tập Hóa 8

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK), hãy ước lượng độ tan của muốiGiải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 ở nhiệt độ:

   a) 20oC    b) 40oC

Bạn đang xem: Giải SBT Hóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Lời giải:

   Theo đồ thị, độ tan của muối vào khoảng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Bài 41.2 trang 56 sách bài tập Hóa 8

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (Hình 6.6, SGK), hãy ước lượng độ tan của các khí NO, O2 và N2 ở 20oC. Hãy chuyển đổi có bao nhiêu ml những khí trên tan trong 1 lit nước? Biết rằng ở 20oC và 1 atm, 1mol chất khí có thể tích là 24lit và khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

Lời giải:

Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước cùng nhiệt độ, áp suất:

SNO = 0,006g/100g H2O

SO2 = 0,0045g/100g H2O

SN2 = 0,002g/ 100g H2O

* Chuyển đổi độ tan của các chất khí trên theo ml/1000ml H2O

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Bài 41.3 trang 56 sách bài tập Hóa 8

Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750g nước ở 25oC. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2g.

Lời giải:

   100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 36,2g NaCl

   750g H2O ở 25oC hòa tan tối đa x? NaCl

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Bài 41.4 trang 56 sách bài tập Hóa 8

Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250g nước ở 25oC. Biết độ tan của AgNO3 ở 25oC là 222g.

Lời giải:

   100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 222g AgNO3

   250g H2O ở 25oC hòa tan tối đa y? AgNO3

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Bài 41.5 trang 57 sách bài tập Hóa 8

Biêt độ tan của muối KCl ở 20oC là 34g. Một dung dịch KCl nóng có chưa 50g KCl trong 130g H2O được làm lạnh về nhiệt độ 20oC. Hãy cho biết:

   a) Có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch?

   b) Có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch?

Lời giải:

   a) 100g H2O ở 20ºC hòa tan được 34g KCl

   130g H2O ở 20ºC hòa tan được x?g KCl

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   b) Khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch:

   mKCl = 50 – 44,2 = 5,8(g)

Bài 41.6 trang 57 sách bài tập Hóa 8

Một dung dịch có chứa 26,5g NaCl trong 75g H2O ở 25oC. hãy xác dịnh dung dịch NaCl nói trên là bão hòa hay chưa bão hòa?

Biết độ tan của NaCl trong nước ở 25oC là 36g.

Lời giải:

   100g H2O ở 25oC hòa tan 36g NaCl

   75g H2O ở 25oC hòa tan x?g NaCl

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

   Dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hòa. Vì dung dịch này có thể hòa tan thêm: 27-26,5=0,5(g) NaCl ở 25oC.

Bài 41.7 trang 57 sách bài tập Hóa 8​​​​​​​

Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200g dung dịch bão hòa NaNO3 ở 50oC, nếu dung dịch này được làm lạnh đến 20oC?

Biết SNaNO3(50ºC) = 114(g); SNaNO3(20ºC) = 88(g)

Lời giải:

Ở 50ºC, 100g H2O hòa tan được 114g NaNO3

⇒ mdd = 100 + 114 = 214(g)

Nghĩa là trong 214g dung dịch có 114g NaNO3 được hòa tan

Vậy 200 g dung dịch có khối lượng chất tan:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

* Khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch ở 20ºC

Gọi x là khối lượng của NaNO3 tách ra khỏi dung dịch.

⇒ mNaNO3 còn lại trong dung dịch = 106,54 – x (1)

mdd NaNO3 = (200 – x) (g)

Theo đề bài: Ở 20ºC, 100g H2O hòa tan được 88g NaNO3

⇒ Khối lượng dung dịch ở 20ºC là: 100 + 88 = 188(g)

Nghĩa là trong 188g dung dịch có 88g NaNO3 được hòa tan

Trong (200 – x) g dung dịch có khối lượng NaNO3 hòa tan là:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Giải phương trình ta có: x ≈ 24,3 g

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải SBT Hóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước file PDF hoàn toàn miễn phí

Giải SBT Hóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước. Hướng dẫn trả lời các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập Hóa 8 bằng phương pháp giải nhanh, ngắn gọn và chính xác nhất. Hỗ trợ các em tiếp thu bài mới đạt hiệu quả.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!