Lớp 8

Giải SBT Toán 8 trang 27, 28 tập 1 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Giải sách bài tập Toán 8 trang 23, 24 tập 1 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức được giải đáp chi tiết và rõ ràng nhất, giúp cho các bạn học sinh có thể tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho bài học sắp tới nhé.

Giải bài 13 trang 27 SBT Toán lớp 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Bạn đang xem: Giải SBT Toán 8 trang 27, 28 tập 1 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Lời giải:

a. Mẫu thức chung: 42x2y5

Ta có

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

b. Mẫu thức chung: 102x4y3

Ta có

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

c. Mẫu thức chung: 36x2y4

Ta có

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

d. Mẫu thức chung: 36x3y4

Ta có

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

e. Mẫu thức chung: 120x4y5

Ta có

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

f. Mẫu thức chung: 3x(x + 3)(x + 1)

Ta có

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

g. Mẫu thức chung: 2x(x + 2)3

Ta có

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

h. Ta có: 3x3 – 12x = 3x(x2 – 4) = 3x(x – 2)(x + 2)

(2x + 4)(x + 3) = 2(x + 2)(x + 3)

Suy ra mẫu thức chung là 6x(x – 2)(x + 2)(x + 3)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải bài 14 trang 27 SBT lớp 8 Toán tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

a. Ta có: 2x2 + 6x = 2x(x + 3); x2 – 9 = (x + 3)(x – 3)

Mẫu thức chung: 2x(x + 3)(x – 3)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

b. Ta có: x – x2 = x(1 – x); 2 – 4x + 2x2 = 2(1 – 2x + x2) = 2(1 – x)2

Mẫu thức chung: 2x(1 – x)2

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

c. Ta có: x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1).

Mẫu thức chung: x3 – 1

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

d. Ta có: 8y2 – 2x2 = 2(4y2 – x2) = 2(2y + x)(2y – x)

Mẫu thức chung: 10x(2y + x)(2y – x)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

e. Ta có: x3 + 6x2 + 12x + 8 = x3 + 3x2.2 + 3.x.22 + 23 = (x + 2)3

x2 + 4x + 4 = (x + 2)2; 2x + 4 = 2(x + 2)

Mẫu thức chung: 2(x + 2)3

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải bài 15 trang 28 Toán lớp 8 SBT tập 1

Cho đa thức B = 2x3 + 3x2 – 29x + 30 và hai phân thức Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

a. Chia đa thức B cho các mẫu thức của hai phân thức đã cho

b. Quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho.

Lời giải:

a.

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

b. Mẫu thức chung: 2x3 + 3x2 – 29x + 30

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải bài 16 trang 28 tập 1 SBT Toán lớp 8

Cho hai phân thức Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức x3 – 7x2 + 7x + 15 làm mẫu thức chung để quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho. Hãy quy đồng mẫu thức.

Lời giải:

Ta có:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: x3 – 7x2 + 7x + 15 = (x2 – 4x – 5)(x – 3)

Lại có:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: x3 – 7x2 + 7x + 15 = (x2 – 2x – 3)(x – 5)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải sách bài tập Toán lớp 8 tập 1 trang 27, 28 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải SBT Toán lớp 8 trang 27, 28 tập 1 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài tập

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!