Lớp 8

Giải SBT Toán hình 8 trang 138, 139, 140 tập 2 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải Sách bài tập Toán hình lớp 8 tập 2 trang 138, 139, 140 Bài 4: Hình lăng trụ đứng gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách bải tập giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài 26 SBT Toán hình lớp 8 tập 2 trang 138

Trong các hình vẽ sau đây, hình vẽ nào biểu diễn một hình lăng trụ đứng?

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Bạn đang xem: Giải SBT Toán hình 8 trang 138, 139, 140 tập 2 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Lời giải:

Hình số (3), (4), (5) là hình lăng trụ đứng.

Giải bài 27 trang 138 SBT lớp 8 Toán hình tập 2

Một lăng trụ đứng, đáy là một tam giác thì lăng trụ đó có:

A. 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh

B. 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

C. 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh

D. 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh

Kết quả nào trên đây là đúng?

Lời giải:

Một lăng trụ đứng, đáy là một tam giác thì lăng trụ đó có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh.

Vậy chọn đáp án B

Giải bài 28 Toán hình lớp 8 SBT trang 138 tập 2

Hãy cho bịết:

a. Một lăng trụ đứng có 6 mặt thì đáy của hình lăng trụ là hình gì?

b. Một lăng trụ đứng có 8 mặt thì đáy của hình lăng trụ là hình gì?

Lời giải:

a. Một lăng trụ đứng có 6 mặt thì đáy là một tứ giác

b, Một lăng trụ đứng có 8 mặt thì đáy của lăng trụ đó là một lục giác

Giải bài 29 trang 139 tập 2 SBT Toán hình lớp 8

Hình vẽ biểu diễn một lăng trụ đứng có đáy là tam giác. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

a. Các cạnh bên AB và AD vuông góc với nhau;

b. Các cạnh bên BE và EF vuông góc với nhau;

c. Các cạnh bên AC và DF vuông góc với nhau

d. Các cạnh bên AC và DF song song với nhau;

e. Hai mặt phẳng (ABC) và (DEF) song song với nhau;

f. Hai mặt phẳng (ACFD) và (BCFE) song song với nhau;

g. Hai mặt phẳng (ABED) và (DEF) vuông góc với nhau.

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

a. Sai vì AB không phải là cạnh bên.

b. Sai vì EF không phải là cạnh bên.

c. Sai vì AC và DF không phải là cạnh bên và không vuông góc.

d. Sai vì AC và DF không phải là cạnh bên.

e. Đúng vì mp (ABC) // mp (DEP).

f. Sai vì mp (ACFD) và mp (BCFE) cắt nhau.

g. Đúng vì mp (ABED) và mp (DEP) vuông góc với nhau

Giải bài 30 SBT Toán hình trang 139 tập 2 lớp 8

ABCD.XYHK là một lăng trụ đứng có đáy là một hình chữ nhật.

a. Quan sát hình và chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau.

b. Những cặp mặt phẳrig nào vuông góc với nhau?

c. Hai mặt phẳng (BCHY) và (KXYH) có vuông góc với nhau hay không?

d. Sử dụng kí hiệu // và ⊥ để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

a. Những cặp mặt phẳng song song với nhau là:

mp(ABCD) và mp(XYHK)

mp(ADKX) và mp(BCHY)

mp(ABYX) và mp(CDKH)

b. Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau là:

mp (ABCD) và mp.(ADKX); mp (XYHK) và mp (ADKX)

mp (ABCD) và mp (ABYX); mp (XYHK) và mp (ABYX)

mp (ABCD) và mp mp (BCHY); mp (XYHK) và mp (BCHY)

mp (ABCD) và mp (CDKH); mp (XYHK) và mp (CDKH)

mp(ADKX) và mp(CDKH) ;mp (ADKX) và mp (ABYX)

mp (BCHY) và mp (CDKH); mp (BCHY) và mp (ABYX)

c; Hai mặt phẳng (BCHY) và (KXYH) vuông góc với nhau

d.Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải bài 31 Toán hình SBT lớp 8 trang 140 tập 2

Quan sát các hình khai triển trên hình vẽ dưới rồi cho biết: Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh AB để được hình lăng trụ đứng (sử dụng các số cho trên hình)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Hình a có 5 mặt ghép thành lăng trụ đứng có đáy là tam giác thì cạnh 2 sẽ được ghép với cạnh AB ta sẽ được lăng trụ đứng

Hình b có 5 mặt ghép thành lăng trụ đứng là tam giác có cạnh là AB nên cạnh số 1 ghép với cạnh AB ta sẽ được lăng trụ đứng

►► CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải Sách bài tập Toán hình lớp 8 tập 2 trang 138, 139, 140 bài 4: Hình lăng trụ đứng, hỗ trợ tải file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải SBT Toán hình lớp 8 trang 138, 139, 140 tập 2 Bài 4: Hình lăng trụ đứng đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài tập

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!