Lớp 8

Giải SBT Toán hình 8 trang 82, 83 tập 2 Bài 1: Định lí Talét trong tam giác

Lời giải Sách bài tập Toán hình lớp 8 tập 2 trang 82, 83 tập 2 Bài 1 Chương 3: Định lí Talét trong tam giác gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài 1 SBT Toán hình lớp 8 tập 2 trang 82

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng sau

a. AB = 125cm, CD = 625cm

Bạn đang xem: Giải SBT Toán hình 8 trang 82, 83 tập 2 Bài 1: Định lí Talét trong tam giác

b. EF = 45cm, E’F’ = 13,5dm

c. MN =555cm, M’N’=999cm

d. PQ =10101cm, P’Q’ = 303,03m

Lời giải:

a. Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

b. Đổi: E’F’=13,5 dm = 135cm

Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

c. Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

d. Đổi: P’Q’ : 303,03m = 30303 cm

Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải bài 2 trang 82 SBT lớp 8 Toán hình tập 2

Đoạn thẳng AB gấp năm lần đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A’B’ gấp 7 lần đoạn thẳng CD.

a. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.

b. Cho biết đoạn thẳng MN = 505cm và đoạn M’N’ = 707cm, hỏi hai đoạn thẳng AB, A’B’ có tỉ lệ với hai đoạn thẳng MN và M’N’ hay không?

Lời giải:

a. Chọn đoạn thẳng CD làm đơn vị.

Suy ra đoạn thẳng AB = 5 (đơn vị), đoạn thẳng A’B’ = 7 (đơn vị).

Vậy:Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

b.Ta có Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Vì Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 nên AB và A’B’ tỉ lệ với MN và M’N’.

Giải bài 3 Toán hình lớp 8 SBT trang 82 tập 2

Tính độ dài x củạ đoạn thẳng trong hình, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo cm.

Lời giải:

a. Trong tam giác ABC, ta có: MN // BC

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

b. Trong tam giác PQR, ta có: EF // QR

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải bài 4 trang 83 tập 2 SBT Toán hình lớp 8

Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB < CD

Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại M và N.

Chứng minh rằng:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

a. Gọi E la giao điểm của AD va BC

Trong tam giác EMN, ta có: AB // MN (gt)

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Hay Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Trong tam giác EDC, ta có: AB // CD (gt)

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Hay Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Từ (1) và (2) suy ra : Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

b.Ta có : Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

c.Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải bài 5 SBT Toán hình trang 83 tập 2 lớp 8

Cho tam giác ABC. Từ điểm D trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E.

Chứng minh rằng:Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Trong tam giác ABC ta có: DE // AC (gt)

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lại có: DF // AB (gt)

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Cộng từng vế (1) và (2) ta có:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

►► CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải Sách bài tập Toán hình lớp 8 tập 2 trang 82, 83 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải SBT Toán hình lớp 8 trang 82, 83 tập 2 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác ẩn đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài tập

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!