Lớp 8

Giải SBT Toán hình 8 trang 92 tập 2 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 trang 92 tập 2 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Giải bài 35 SBT Toán hình lớp 8 tập 2 trang 92

Cho tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 15cm, BC = 18cm. Trên cạnh AB đặt đoạn thẳng AM = 10cm, trên cạnh AC đặt đoạn AN = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Bạn đang xem: Giải SBT Toán hình 8 trang 92 tập 2 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Xét ΔABC và ΔANM, ta có

      + Góc A chung

      + Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: ΔANM đồng dạng ΔABC(c.g.c) ⇒ Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Vậy MN = Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 = (8.18)/12 = 12 cm

Giải bài 36 trang 92 SBT lớp 8 Toán hình tập 2

Hình thang ABCD (AB // CD) có AB= 4cm, CD = 16cm và BD = 8cm. Chứng minh: ∠(BAD) = ∠(DBC) và BC =2AD.

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Xét ΔABD và ΔBDC, ta có:

∠(ABD) = ∠(BDC) (so le trong)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 (chứng minh trên)

Vây ΔABD đồng dạng ΔBDC (c.g.c) ⇒ ∠(BAD) = ∠(DBC)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Tỉ số đồng dạng k = 1/2

Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 , suy ra: BC = 2AD

Giải bài 37 Toán hình lớp 8 SBT trang 92 tập 2

Cho tam giác ABC có ∠A = 60o; AB = 6cm, AC = 9cm.

a. Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k = 1/3

b. Hãy nêu một vài cách dựng khác và vẽ hình từng trường hợp.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

* Cách dựng:

– Trên cạnh AB dựng điểm B’ sao cho = 2 cm

– Trên cạnh AC dựng điểm C’ sao cho AC’ = 3cm

– Nối B’C’

Khi đó AB’C’ là tam giác cần dựng

* Chứng minh:

Theo cách dựng, ta có:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lại có: ∠A chung

Vậy ΔAB’C’ đồng dạng ΔABC (c.g.c)

b. Hình vẽ minh họa như sau:

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

• Cách dựng tam giác AB’C’

– Trên đoạn AB lấy điểm B’ sao cho AB’ = 3cm

– Trên đoạn AC lấy điểm C’ sao cho AC’ = 2cm

– Nối B’ và C’ ta được tam giác AB’C’ là tam giác cần dựng

• Cách dựng tam giác AB’’C’’:

– Trên tia đối của tia AB lấy điểm B’’ sao cho AB’’ = 3cm

– Trên tia đối của tia AC lấy điểm C’’ sao cho AC’’ = 2cm

– Nối B’’ và C’’ ta được tam giác AB’’C’’ cũng thỏa mãn yêu cầu của đề bài

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

• Cách dựng tam giác AB’C’ đã trình bày ở ý (a)

• Cách dựng tam giác AB’’C’’:

– Trên tia đối của tia AB lấy điểm B’’ sao cho AB’’ = 2cm

– Trên tia đối của tia AC lấy điểm C’’ sao cho AC’’ = 3cm

– Nối B’’ với C’’ ta được tam giác AB’’C’’ thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Giải bài 38 trang 92 tập 2 SBT Toán hình lớp 8

Cho tam giác ABC có AB = 10cm, AC=20cm. Trên cạnh AC, đặt đoạn AD = 5cm. Chứng minh: ∠(ABD) = ∠(ACB)

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Suy ra: Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Xét ΔADB và ΔABC, ta có:

+ Góc A chung

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8 (chứng minh trên)

Suy ra: ΔADB đồng dạng ΔABC (c.g.c)

Vậy ∠(ABD) = ∠(ACB)

►► CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải Sách bài tập Toán lớp 8 tập 2 trang 92  file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải SBT Toán hình lớp 8 trang 92 tập 2 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài tập

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!