Lớp 8

Giải Toán hình học lớp 8 trang 69, 70, 71 SGK tập 1: Hình thang

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 69, 70, 71 tập 1 bài 2: Hình thang đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời câu hỏi SGK Toán 8 tập 1 trang 69

Cho hình 15.

a) Tìm các tứ giác là hình thang.

Bạn đang xem: Giải Toán hình học lớp 8 trang 69, 70, 71 SGK tập 1: Hình thang

b) Có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang ?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

a) Tứ giác ABCD là hình thang vì BC // AD (hai góc so le trong bằng nhau)

Tứ giác EFGH là hình thang vì FG // EH (tổng hai góc trong cùng phía bằng

105o + 75o= 180o

Tứ giác IMKN không phải là hình thang

b) Hai góc kề một cạnh bên của hình thang bù nhau

Trả lời câu hỏi Toán SGK lớp 8 Tập 1 trang 70

Hình thang ABCD có đáy AB, CD.

a) Cho biết AD // BC (h.16). Chứng minh rằng AD = BC, AB = CD.

b) Cho biết AB = CD (h.17). Chứng minh rằng AD // BC, AD = BC.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

a)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Hình thang ABCD có đáy AB, CD ⇒ AB // CD ⇒ ∠A2 = ∠C1 ̂ (hai góc so le trong)

Lại có: AD // BC ⇒ ∠A1 = ∠C2 (hai góc so le trong)

Xét ΔABC và ΔCDA có:

∠A2 = ∠C1 (cmt)

AC chung

∠A1 = ∠C2 (cmt)

⇒ ΔABC = ΔCDA (g.c.g)

⇒ AD = BC, AB = CD (các cặp cạnh tương ứng)

b)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xét ΔABC và ΔCDA có:

AC chung

∠A2 = ∠C1 (cmt)

AB = CD

⇒ ΔABC = ΔCDA (c.g.c)

⇒ AD = BC (hai cạnh tương ứng)

∠A1 = ∠C2 (hai góc tương ứng) ⇒ AD // BC (hai góc so le trong bằng nhau)

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán hình tập 1 lớp 8

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình 19). Trên hình 20, có những tứ giác là hình thang, có những tứ giác không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình thang?

Giải bài 6 trang 70 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8Giải bài 6 trang 70 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Đặt ê ke như hình vẽ để kiểm tra xem mỗi tứ giác có hay không hai cạnh song song.

+ Tứ giác ABCD có AB // CD nên là hình thang.

+ Tứ giác EFGH không có hai cạnh nào song song nên không phải hình thang.

+ Tứ giác KMNI có KM // IN nên là hình thang. v

Giải bài 7 SGK Toán hình lớp 8 trang 71 tập 1

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Tứ giác ABCD là hình thang có đáy là AB và CD

⇒ AB // CD

+ Hình 21a): AB // CD ⇒ Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay x + 80º = 180º ⇒ x = 100º.

Lại có: AB // CD ⇒ Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay 40º + y = 180º ⇒ y = 140º.

+ Hình 21b):

AB // CD ⇒ x = 70º (Hai góc đồng vị bằng nhau)

AB // CD ⇒ y = 50º (Hai góc so le trong bằng nhau)

+ Hình 21c):

AB // CD ⇒ Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay x + 90º = 180º ⇒ x = 90º

AB // CD ⇒ Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay y + 65º = 180º ⇒ y = 115º.

Giải bài 8 trang 71 tập 1 SGK Toán hình lớp 8

Hình thang ABCD (AB // CD) có Giải bài 8 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Tính các góc của hình thang.

Lời giải:

 Giải bài 8 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 8 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 9 SGK Toán hình lớp 8 tập 1 trang 71

Tứ giác ABCD có AB = BC và AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Lời giải:

Giải bài 9 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

* Để chứng minh ABCD là hình thang ta cần chứng minh AD // BC.

Thông thường để chứng minh hai đường thẳng song song ta có thể chọn một trong các cách:

+ Chứng minh hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

+ Chứng minh hai đường thẳng cùng song song hoặc cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

Ở bài này ta sẽ đi chứng minh hai góc so le trong bằng nhau là góc A2 và C1.

Theo giả thiết ta có:

Giải bài 9 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

⇒ AD // BC

Vậy ABCD là hình thang (đpcm).

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán hình lớp 8 tập 1

Đố.  Hình 12 là hình vẽ một chiếc thang. Trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Giải bài 10 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hình 12

Lời giải:

Có tất cả 6 hình thang, đó là:

    ABCD, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải toán lớp 8 SGK trang 69, 70, 71 tập 1 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán hình học lớp 8 trang 69, 70, 71 SGK tập 1: Hình thang chi tiết nhất hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!