Lớp 8

Giải Toán hình lớp 8 trang 130, 131 SGK tập 1: Diện tích đa giác

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 130, 131 tập 1: Diện tích đa giác đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Giải bài 37 trang 130 SGK Toán tập 1 lớp 8

Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến mm) để tính diện tích ABCDE (h.152).

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Diện tích đa giác

Bạn đang xem: Giải Toán hình lớp 8 trang 130, 131 SGK tập 1: Diện tích đa giác

Lời giải:

Đa giác ABCDE được chia thành tam giác ABC, hai tam giác vuông AHE, DKC và hình thang vuông HKDE.

Thực hiện phép đo chính xác đến mm ta được:

BG = 19mm, AC = 48mm, AH = 8mm, HK = 18mm

KC = 22mm, EH = 16mm, KD = 23mm

Nên:

Giải bài 37 trang 130 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Do đó SABCDE = SABC + SAHE + SDKC + SHKDE = 456 + 64 + 253 + 351 = 1124 mm2

Vậy SABCDE = 1124 mm2

Giải bài 38 SGK Toán lớp 8 trang 130 tập 1

Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF//BG) và diện tích phần còn lại của đám đất.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Diện tích đa giác

Lời giải:

Con đường hình bình hành EBGF có diện tích

SEBGF = 50.120 = 6000 m2

Đám đất hình chữ nhật ABCD có diện tích

SABCD = 150.120 = 18000 m2

Diện tích phần còn lại của đám đất:

S = SABCD – SEBGF = 18000 – 6000 = 12000 m2

Giải bài 39 SGK Toán trang 131 lớp 8 tập 1 

Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Diện tích đa giác

Hình 154

Lời giải:

Giải bài 39 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD.

Kẻ các đường cao CH và DK.

Thực hiện các phép đo chính xác đến mm ta được:

AB = 30mm, CE = 26mm, CH = 13mm, DK = 7mm

Giải bài 39 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Vì bản đồ được vẽ với tỉ lệ xích Giải bài 39 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 nên diện tích đám đất là:

S = 455.5000 = 2275000 mm2 = 2,275 m2.

Giải bài 40 trang 131 tập 1 SGK Toán lớp 8

Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ 1/10000)

Giải bài 40 trang 131 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Diện tích phần gạch sọc trên hình gồm diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích các hình tam giác AEN, JKL, DMN và các hình thang BFGH, CIJK. Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là 6 x 8 ô vuông

Diện tích tam giác AEN là 2 ô vuông

Diện tích tam giác JKL là 1,5 ô vuông

Diện tích tam giác DMN là 2 ô vuông

Diện tích hình thang BFGH là 6 ô vuông

Diện tích hình thang CIJK là 3 ô vuông

Do đó tổng diện tích của các hình phải trừ là

2 + 1,5 + 2 + 6 + 3 = 14,5 ô vuông

Nên diện tích phần gạch sọc trên hình là

6 x 8 – 14,5 = 33,5 ô vuông

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Diện tích đa giác

33,5 x 10000 = 335000 cm2 = 33,5 m2

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang 130, 131 tập 1 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 trang 130, 131 SGK tập 1: Diện tích đa giác hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!