Lớp 8

Giải Toán hình lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 SGK tập 2 chính xác nhất

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 tập 2 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời câu hỏi SGK Toán 8 tập 2 trang 56

Cho AB = 3cm; CD =5cm; frac{AB}{CD}=? = ?; EF = 4dm; MN = 7cm; frac{EF}{MN}=?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Toán hình lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 SGK tập 2 chính xác nhất

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Trả lời câu hỏi Toán lớp 8 SGK tập 2 trang 57

Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A’B’, C’D’ (h.2). So sánh tỉ số

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Trả lời câu hỏi Toán 8 SGK trang 57 tập 2

Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3. Dựng đường thẳng a song song với cạnh BC, cắt hai cạnh AB, AC theo thứ tự tại B’ và C’.

Đường thẳng a định ra trên cạnh AB ba đoạn thẳng AB’, B’B và AB, và định ra trên cạnh AC ba đoạn thẳng tương ứng là AC’, C’C và AC.

So sánh các tỉ số:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8 Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi trang 58 SGK Toán 8 tập 2 

Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Lời giải

a) Vì a // BC, theo định lí Ta – lét ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

b) Vì DE // AB (cùng ⊥ AC), theo định lí Ta – lét ta có:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán tập 2 lớp 8

Viết tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD = 15 cm

b) EF = 48cm và GH = 16dm

c) PQ = 1,2m và MN = 24cm

(Ghi nhớ (định nghĩa trang 56 sgk Toán 8 Tập 2)

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.)

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Giải bài 2 SGK Toán lớp 8 trang 58 tập 2

Cho biết AB/CD = 3/4 và CD bằng 12cm. Tính độ dài của AB.

Lời giải:

Thay CD = 12cm vào tỉ số độ dài ta được:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Vậy độ dài AB = 9cm

Giải bài 3 trang 59 tập 2 SGK Toán lớp 8

Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.

Lời giải:

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài của CD nên AB = 5CD.

Độ dài A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD nên A’B’ = 12CD.

=> Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’ là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Giải bài 4 SGK Toán lớp 8 tập 2 trang 59

Cho biết AB’/AB = AC’/AC (h.6). Chứng minh rằng:

Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán lớp 8 tập 2

Tính x trong các trường hợp sau (h.7):

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Lời giải:

a) Ta có: MN // BC

Áp dụng định lý Ta-let ta có: Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Mà AM = 4, AN = 5, NC = AC – AN = 8,5 – 5 = 3,5

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇒ 5x = 4.3,5

⇔ 5x = 14

x = 14:5 = 2,8

Vậy x = 2,8

b) Ta có PQ // EF

Áp dụng định lý Talet trong tam giác DEF ta có: Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Mà DP = x, PE = 10,5 ; DQ = 9 ; QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Do đó ta có : Giải bài 5 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

⇒ 15x = 9.10,5

⇔ 15x = 94,5

⇔ x = 94,5:15 = 6,3

Vậy x = 6,3.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 56, 57, 58, 59 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 SGK tập 2 hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!