Lớp 8

Giải Toán hình lớp 8 trang 65, 66, 67, 68 SGK tập 2 chi tiết nhất

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 65, 66, 67, 68 tập 2 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời câu hỏi SGK Toán 8 trang 65 tập 2

Vẽ tam giác ABC, biết:

AB = 3cm; AC = 6cm; ∠A = 100o.

Bạn đang xem: Giải Toán hình lớp 8 trang 65, 66, 67, 68 SGK tập 2 chi tiết nhất

Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác(h.20).

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

BD ≈ 2 cm; DC ≈ 4 cm

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Trả lời câu hỏi SGK Toán lớp 8 trang 67 tập 2

Xem hình 23a.

a) Tính x/y.

b) Tính x khi y = 5.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải

a) Dựa vào tính chất đường phân giác của tam giác, ta có

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Trả lời câu hỏi Toán SGK lớp 8 tập 2 trang 67

Tính x trong hình 23b.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Dựa vào tính chất đường phân giác của tam giác, ta có

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán tập 2 lớp 8

Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Hình 24

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải bài 16 SGK Toán lớp 8 trang 67 tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n và AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích của tam giác ABD và diện tích của tam giác ACD bằng m/n.

Lời giải:

Giải bài 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Kẻ AH là đường cao của tam giác ABC

Ta có:

Giải bài 16 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy tỉ số diện tích của tam giác ABD và tam giác ACD bằng m/n.

Giải bài 17 trang 68 tập 2 SGK Toán lớp 8

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC (h.25).

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải:

Giải bài 17 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 18 SGK Toán lớp 8 tập 2 trang 68

Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Lời giải:

Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 18 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán lớp 8 tập 2

Cho hình thang ABCD (AB // CD).

Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải:

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 19 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 20 SGK Toán trang 68 lớp 8 tập 2 

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo thứ tự tại E và F (h.26).

Chứng minh rằng OE = OF

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải bài 21 lớp 8 SGK Toán tập 2 trang 68

a) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác trong AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n > m) và diện tích tam giác ABC là S.

b) Khi cho n = 7cm, m = 3cm, hỏi rằng diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác ABC?

Lời giải:

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

a) Ta có: Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (do hai tam giác có chung chiều cao từ đỉnh A)

ΔABC có AD là phân giác

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

b) Với n = 7; m = 3, thay vào kết quả phần a ta có:

Giải bài 21 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy diện tích tam giác ADM chiếm 20% diện tích tam giác ABC.

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán tập 2 lớp 8

Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Hình 27

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những giá trị từ các kích thước đã cho.

Lời giải:

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 65, 66, 67, 68 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 trang 65, 66, 67, 68 SGK tập 2 hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!