Lớp 8

Giải Toán hình lớp 8 trang 71, 72 SGK tập 2: Hai tam giác đồng dạng

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 71, 72 tập 2 bài 4: Hai tam giác đồng dạng đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Kiến thức cơ bản hai tam giác đồng dạng

1. Định nghĩa

Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

Bạn đang xem: Giải Toán hình lớp 8 trang 71, 72 SGK tập 2: Hai tam giác đồng dạng

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

2. Tính chất

Hai tam giác A’B’C’ và ABC đồng dạng có một số tính chất:

1) ∆ABC ~ ∆A’B’C’

2) Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆ABC thì ∆ABC ~ ∆A’B’C’

3) Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆A”B”C” và ∆A”B”C” ~ ∆ABC thì ∆A’B’C’ ~ ∆ABC

3. Định lí

Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

4. Chú ý

Định lí cũng đúng cho trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài của hai tam giác song song với cạnh còn lại.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 tập 2 trang 71, 72

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo:

Giải bài 23 trang 71 SGK Toán tập 2 lớp 8

Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?

a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

a) Mệnh đề Đúng.

Giả sử có ΔABC = ΔA’B’C’

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Từ (1) và (2) suy ra Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

b) Mệnh đề Sai.

Giải bài 22 trang 68 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Chú ý: Hai tam giác không bằng nhau

Giải bài 24 SGK Toán lớp 8 trang 72 tập 2

∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

Giải bài 25 trang 72 tập 2 SGK Toán lớp 8

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số ½.

Hướng dẫn giải:

Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là đường trung bình của tam giác ABC.

=> MN // BC.

=> ∆ AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số K = ½.

Giải bài 26 SGK Toán lớp 8 tập 2 trang 72

Cho tam giác ABC vẽ tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là K = 2/3

Hướng dẫn giải:

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2/3AB.

Từ M vẽ đường song song với BC cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K = 2/3

Dựng ∆A’B’C’ = ∆AMN (theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

Giải bài 27 trang 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM= 1/2 MB. Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dang, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Hướng dẫn giải:

a) MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC

ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC

và ∆AMN ∽ ∆MLB

b) ∆AMN ∽ ∆ABC có:

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

Giải bài 28 SGK Toán trang 72 lớp 8 tập 2 

∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K = 3/5

a) Tính tỉ số chú vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Hướng dẫn giải:

a) ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K = 3/5.

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán lớp 8 tập 2

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 71, 72 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 trang 71, 72 SGK tập 2: Hai tam giác đồng dạng hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!