Lớp 8

Giải toán lớp 8 trang 44, 45, 46, 47, 48 SGK tập 1 đầy đủ nhất

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 44, 45, 46, 47, 48 bài Phép cộng các phân thức đại số đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 44, 45, 46

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo:

Trả lời câu hỏi 1 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 44

Thực hiện phép cộng:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Bạn đang xem: Giải toán lớp 8 trang 44, 45, 46, 47, 48 SGK tập 1 đầy đủ nhất

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi 2 Toán lớp 8 trang 45 SGK tập 1 

Thực hiện phép cộng:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

x2 + 4x = x(x + 4); 2x + 8 = 2(x + 4)

⇒ MTC = 2x(x + 4)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi 3 Toán lớp 8 SGK tập 1 trang 45

Thực hiện phép cộng:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

6y – 36 = 6(y – 6); y2 – 6y = y(y – 6)

⇒ MTC = 6y(y – 6)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Trả lời câu hỏi 4 trang 46 SGK Toán lớp 8 tập 1

Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Lời giải

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Giải bài tập trang 46, 47, 48 SGK Toán tập 1 lớp 8

Lời giải chi tiết của một số bài tập cơ bản trong sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1:

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán tập 1 lớp 8

Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài 21 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 21 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 21 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 22 SGK Toán lớp 8 trang 46 tập 1

Áp dụng qui tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức:

Giải bài 22 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 22 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức)

Giải bài 22 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Áp dụng quy tắc đổi dấu phân thức thứ hai)

Giải bài 22 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng các phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 22 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 23 trang 46 tập 1 SGK Toán lớp 8

Làm các phép tính sau:

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Áp dụng quy tắc đổi dấu ở phân thức thứ hai)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng hai phân thức với MTC = xy(2x – y))

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Áp dụng quy tắc đổi dấu)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung 2x – y)

b) Cách 1:

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Phân tích các mẫu thức thành nhân tử để quy đồng ở bước sau)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = (x + 2)2(x – 2))

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng các phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Tách 4x = -2x + 6x để phân tích tử thành nhân tử)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung là x – 2)

Cách 2 :

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Áp dụng tính chất kết hợp)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Phân tích mẫu thức thành nhân tử)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng hai phân với MTC = (x – 2)(x + 2)2)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung là x – 2)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = (x + 2)2)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng hai phân thức cùng mẫu)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = (x + 2)(4x + 7))

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng hai phân thức cùng mẫu thức)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung x + 2)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Áp dụng tính chất kết hợp)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng hai phân thức với MTC = (x + 3)(x + 2)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng hai phân thức trong ngoặc)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung x + 3)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = (x + 2)(4x + 7))

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Cộng hai phân thức cùng mẫu)

Giải bài 23 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung x + 2)

Giải bài 24 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 46

Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt nhưng với vận tốc lần đầu là 0,5 m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc. Hãy biểu diễn qua x:

– Thời gian lần thức nhất mèo đuổi bắt được chuột.

– Thời gian lần thứ hai mèo đuổi bắt được chuột.

– Thời gian kể từ đầu cho đến khi kết thúc cuộc săn.

Lời giải:

+ Vận tốc mèo chạy là x m/s

Quãng đường để mèo bắt được chuột là 3m

⇒ Thời gian lần thứ nhất mèo bắt được chuột là: Giải bài 24 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 (giây)

+ Vận tốc mèo chạy đuổi chuột lần hai nhỏ hơn vận tốc đầu là 0,5m/s

⇒ vận tốc = x – 0,5 (m/s)

Quãng đường mèo bắt được chuột là 5m

⇒ Thời gian lần thứ hai mèo bắt được chuột là Giải bài 24 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 (giây)

+ Tổng thời gian từ đầu đến khi kết thúc cuộc săn bằng:

Giải bài 24 trang 46 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán lớp 8 tập 1

Làm tính cộng các phân thức sau:

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Lời giải:

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = 10x2y3)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = 2x(x + 3))

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Tách 5x = 2x + 3x để phân tích tử thành nhân tử)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung x + 3)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Áp dụng quy tắc đổi dấu)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = 5x(x – 5))

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung x – 5)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = 1 – x2)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(hằng đẳng thức đáng nhớ số 3: a2 – b2 = (a – b).(a+ b)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Phân tích mẫu thức thứ nhất thành nhân tử, áp dụng quy tắc đổi dấu ở phân thức thứ ba)

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = (x – 1)(x2 + x + 1))

Giải bài 25 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 26 SGK Toán trang 47 lớp 8 tập 1 

Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x m3/ngày và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tang 25m3/ngày.

Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên.

– Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

– Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

Lời giải:

a) + Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên là:

Giải bài 26 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

+ Phần việc còn lại là: 11600 – 5000 = 6600 (m3)

Năng suất làm việc ở phần việc còn lại: x + 25 (m3)

⇒ Thời gian làm nốt phần việc còn lại:

Giải bài 26 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

+ Thời gian làm việc để hoàn thành công việc:

Giải bài 26 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

b) Với x = 250 m3/ngày, thời gian để hoàn thành công việc là:

Giải bài 26 trang 47 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Giải bài 27 lớp 8 SGK Toán tập 1 trang 48

Đố. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

Giải bài 27 trang 48 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

tại x = -4.

Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em tìm được là ngày còn mẫu số là tháng thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới. Đố em biết đó là ngày gì?

Lời giải:

+ Rút gọn:

Giải bài 27 trang 48 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Quy đồng với MTC = 5x(x + 5))

Giải bài 27 trang 48 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Rút gọn nhân tử chung x(x + 5))

+ Tại x = -4 giá trị của phân thức rút gọn bằng: Giải bài 27 trang 48 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Ta được ngày 1 tháng 5. Đó là ngày Quốc tế Lao động.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải toán lớp 8 sách giáo khoa toán tập 1 trang 44, 45, 46, 47, 48 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải toán lớp 8 trang 44, 45, 46, 47, 48 SGK tập 1: Phép cộng các phân thức đại số hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoa

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!