Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hoạt động khởi động

(Trang 85 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát hình ảnh về hộp bánh và xem các mặt xung quanh của hộp bánh là hình gì? (h.61)

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Các mặt xung quanh của hộp bánh là hình chữ nhật.

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 1: Hoạt động hình thành kiến thức

Câu 3 (Trang 88 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát hình và nêu nhận xét

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (h.68) và trả lời các câu hỏi sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

– Hai đường thẳng AB và AA’ cùng thuộc mặt phẳng nào?

Hai đường thẳng AB và AA’ có điểm chung không?

– Hai đường thẳng AB và CD cùng thuộc mặt phẳng nào?

Hai đường thẳng AB và CD có điểm chung không?

– Hai đường thẳng AB và CC’ có cùng thuộc một mặt phẳng nào không?

Lời giải:

– Hai đường thẳng AB và AA’ cùng thuộc mặt phẳng (ABB’A’)

– Hai đường thẳng AB và AA’ có điểm chung là A

– Hai đường thẳng AB và CD cùng thuộc mặt phẳng (ABCD)

Hai đường thẳng AB và CD không có điểm chung

– Hai đường thẳng AB và CC’ không cùng thuộc một mặt phẳng.

Câu 4 (Trang 88 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ ở trong hình 69 và trả lời các câu hỏi sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

– Hai đường thẳng AB và A’B’ có song song với nhau được không? Vì sao?

– Đường thẳng AB có nằm trong mặt phẳng (A’B’C’D’) không?

– Đường thẳng A’B’ có nằm trong mặt phẳng (A’B’C’D’) không?

– Đường thẳng AB và mặt phẳng (A’B’C’D’) có điểm chung không?

– Hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) có điểm chung không?

– Hai mặt phẳng phân biệt (ABCD) và (ABB’A’) có đường thẳng chung không?

Lời giải:

– Hai đường thẳng AB và A’B’ song song với nhau vì đường thẳng AB và đường thẳng A’B’ cùng nằm trên mặt phẳng (ABB’A’) và không có điểm chung

– Đường thẳng AB không nằm trong mặt phẳng (A’B’C’D’)

– Đường thẳng A’B’ nằm trong mặt phẳng (A’B’C’D’)

– Đường thẳng AB và mặt phẳng (A’B’C’D’) không có điểm chung

– Hai mặt phẳng (ABCD) và (A’B’C’D’) không có điểm chung

– Hai mặt phẳng phân biệt (ABCD) và (ABB’A’) có đường thẳng chung là AB.

Giải SGK Toán 8 VNEN Bài 1: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (Trang 89 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (h.71)

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Những cạnh nào của hình hộp bằng cạnh AB? Vì sao?

b) Đường thẳng C’D’ có song song với đường thẳng CD không? Vì sao?

c) Đường thẳng AD song song với những mặt phẳng nào? Vì sao?

d) Em hãy chỉ ra một mặt phẳng song song với mặt phẳng (ADD’A’).

Lời giải:

a) Những cạnh của hình hộp bằng cạnh AB là: A’B’, CD, C’D’ vì: các mặt (ABCD), (ABB’A’), (A’B’C’D’), (CDD’C’) là các hình chữ nhật bằng nhau và AB, A’B’, CD, C’D’ là các cạnh bé của các hình chữ nhật đó.

b) Đường thẳng C’D’ song song với đường thẳng CD vì đường thẳng C’D’ và đường thẳng CD nằm trên cùng một mặt phẳng (CDD’C’) và không có điểm chung

c) Đường thẳng AD song song với mặt phẳng (A’B’C’D’) vì đường thẳng AD không thuộc mặt phẳng (A’B’C’D’) và đường thẳng AD song song với đường thẳng A’D’ trong mặt phẳng (A’B’C’D’)

Đường thẳng AD song song với mặt phẳng (BCB’C’) vì đường thẳng AD không thuộc mặt phẳng (BCB’C’) và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC trong mặt phẳng (BCB’C’)

d) Mặt phẳng song song với mặt phẳng (ADD’A’) là mặt phẳng (BCC’B’)

Câu 2 (Trang 89 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (h.71)

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Em hãy chỉ ra hai mặt phẳng chứa đường thẳng BC

b) Em hãy chỉ ra bốn đường thẳng có điểm chung với đường thẳng C’D’

c) Em hãy chỉ ra đường thẳng chung của hai mặt phẳng (ADD’A’) và (CDD’C’).

Lời giải:

a) Hai mặt phẳng chứa đường thẳng BC là mặt phẳng (ABCD) và (BCC’B’)

b) Bốn đường thẳng có điểm chung với đường thẳng C’D’ là CC’, DD’, B’C’ và A’D’

c) Đường thẳng chung của hai mặt phẳng (ADD’A’) và (CDD’C’) là đường thẳng DD’

Câu 3 (Trang 89 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (h.71)

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Hai đường thẳng AB và C’D’ có song song với nhau không? Vì sao?

b) Hai đường thẳng AD và B’C’ có song song với nhau không? Vì sao?

c) Hai đường thẳng AA’ và CC’ có song song với nhau không? Vì sao?

Lời giải:

a) Hai đường thẳng AB và C’D’ song song với nhau

Chứng minh: đường thẳng AB không thuộc mặt phẳng (CDD’C’) và đường thẳng AB song song với đường thẳng CD trong mặt phẳng (CDD’C’) nên đường thẳng AB song song với mặt phẳng (CDD’C’) ⇒ AB song song với C’D’

b) Hai đường thẳng AD và B’C’ song song với nhau

Chứng minh: đường thẳng AD không thuộc mặt phẳng (A’B’C’D’) và đường thẳng AD song song với đường thẳng A’D’ trong mặt phẳng (A’B’C’D’) nên đường thẳng AD song song với mặt phẳng (A’B’C’D’) ⇒ AD song song với B’C’

c) Hai đường thẳng AA’ và CC’ song song với nhau

Chứng minh: đường thẳng AA’ không thuộc mặt phẳng (BB’C’C) và đường thẳng AA’ song song với đường thẳng BB’ trong mặt phẳng (BB’C’C) nên đường thẳng AA’ song song với mặt phẳng (BB’C’C) ⇒ AA’ song song với CC’.

Câu 4 (Trang 89 Toán 8 VNEN Tập 2)

Em hãy vẽ hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.

a) Hãy chỉ ra 6 hình vuông ở hình lập phương ABCD.A’B’C’D’

b) Hãy tính tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương biết cạnh của hình lập phưng bằng 3cm.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có 6 hình vuông là ABCD, A’B’C’D’, AA’B’B, AA’D’D, BB’C’C, CC’D’D.

b) Tổng diện tích (S) 6 mặt của hình lập phương chính là 6 lần diện tích của một mặt hình lập phương

Ta có: S = 6.3.3 = 54cm2

Giải VNEN Toán 8 Bài 1: Hoạt động vận dụng

Câu 1 (Trang 90 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cần ít nhất bao nhiêu cen-ti-mét vuông giấy màu để bọc một hộp quà có dạng một hình lập phương có cạnh 25cm?

Lời giải:

Số cen-ti-mét vuông giấy màu để bọc một hộp quà có dạng một hình lập phương chính là tổng diện tích các mặt của hình lập phương đó

Ta có:

Số cen-ti-mét vuông giấy màu cần là: 6.252 = 3750cm2

Câu 2 (Trang 90 Toán 8 VNEN Tập 2)

Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật, trần nhà có dạng một hình chữ nhật có hai cạnh là 3m và 4m. Chiều cao của căn phòng là 2,85m. Cần sơn bốn bức tường và trần nhà. Cứ mỗi mét vuông sơn cần trả 30 000 đồng (tiền sơn và tiền công). Hỏi phải trả bao nhiêu tiền khi sơn trần nhà và bốn bức tường, biết diện tích phần cửa là 3m2.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Diện tích cần sơn là tổng diện tích trần nhà và bốn bức tường trừ đi diện tích phần cửa

Ta có diện tích cần sơn là:

S = 3.4 – 2.3.2,85 + 2.4.2,85 – 3 = 48,9 m2

Số tiền cần trả là: 30 000.S = 30 000. 48,9 = 1 467 000 đồng

Vậy khi sơn trần nhà và bốn bức tường người ta cần trả 1 467 000 đồng.

Giải Toán VNEN 8 Bài 1: Hoạt động tìm tòi mở rộng

(Trang 90 Toán 8 VNEN Tập 2)

Bài tập Có hai con muỗi bay trong một hình lập phương cạnh 4cm. Chứng minh rằng tại mọi thời điểm hai con muỗi bay, khoảng cách giữa hai con muỗi nhỏ hơn 7cm.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Trong hình lập phương hai đường chéo nối 2 đỉnh đối nhau là dài nhất, tức là khoảng cách lớn nhất giữa hai con muỗi chính là khoảng cách giữa hai đường chéo nối 2 đỉnh đối nhau

Áp dụng định lí Py-ta-go, ta được cạnh huyền ở mặt đáy là Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Áp dụng định lí Py-ta-go, ta được đường chéo nối 2 đỉnh đối nhau là

Giải Toán 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy trong mọi thời điểm khoảng cách xa nhất giữa 2 con muỗi luôn nhỏ hơn 7cm

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 2 Bài 1: Hình hộp chữ nhật file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 1: Hình hộp chữ nhật trang 85, 88, 89, 90bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!