Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Hoạt động khởi động

(Trang 9 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát hình vẽ bên và viết phương trình ẩn x (mét) biểu thị diện tích của hình bằng 168m2

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Chia hình trên thành 2 hình chữ nhật, diện tích của hình chính là tổng diện tích của hai hình chữ nhật

Diện tích hình là: S = 4.6 + 12.x

      ⇔ 168 = 24 + 12x

      ⇔ x = 12

Vậy x = 12 (m)

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 2: Hoạt động hình thành kiến thức

Câu 1. b) (Trang 10 Toán 8 VNEN Tập 2)

Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số đã cho, a ≠ 0)

Do đó phương trình (1), (3), (4) là phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu 2. a) (Trang 10 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát các hình vẽ sau và điền số thích hợp vào chỗ trống (…) để tìm giá trị của x:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Giải các phương trình sau

x + 6 = 0;            Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất– x = 0;            5 = 8 – x.

Lời giải:

a)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c)

* Ta có: x + 6 = 0 ⇔ x = – 6

* Ta có: Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất – x = 0 ⇔ x = Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Ta có: 5 = 8 – x ⇔ x = 8 – 5 = 3

Câu 3. a) (Trang 10 Toán 8 VNEN Tập 2)

Quan sát các hình vẽ sau, điền số thích hợp vào chỗ trỗng (…) để tìm giá trị của x; y:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Giải các phương trình sau

– 2x = 2;            0.5x = 2.5;            Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhấtx = 6.

d) Giải các phương trình sau (theo mẫu)

Mẫu: 4x – 3 = 9 ⇔ 4x = 12 ⇔ x = 3.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải SGK Toán 8 VNEN Bài 2: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 2)

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số đã cho, a ≠ 0)

Các phương trình a), c) thõa mãn điều kiện trên nên a), c) là phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình d): Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất = 3 ⇔ 2 = 3(x – 1) ⇔ 3x – 5 = 0 có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a, b là ẩn số đã cho, a

≠ 0) do đó d) là phương trình bậc nhất một ẩn

Vậy các phương trình a), c), d) là phương trình bậc nhất một ẩn

Câu 2 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 2)

Giải các phương trình:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Ta có:

x + 4 = 10 ⇔ x = 10 – 4 ⇔ x = 6

b) Ta có:

– 3x + 2 = -7 ⇔ -3x = – 7 – 2 = – 9 ⇔ x = 3

c) Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d) Ta có:

0.5x + 4 = -1 ⇔ 0.5x = – 1 – 4 = – 5 ⇔ x = -10

Câu 3 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 2)

Giải các phương trình:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Ta có:

6 – 3y = – 3 ⇔ 3y = 6 – ( – 3) = 9 ⇔ y = 3

c) Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d) Ta có:

– 2m + 6 = 0 ⇔ 2m = 6 ⇔ m = 3

Giải VNEN Toán 8 Bài 2: Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

Câu 1 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 2)

Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình vẽ bên và tìm giá trị của x (gam).

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Quan sát hình bên ta có phương trình:

3x + 5 = 2x + 7

⇔ 3x – 2x = 7 – 5

⇔ x = 2

Vậy x = 2 (gam).

Câu 2 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 2)

Viết phương trình ẩn x rồi tìm x (mét) trong hình bên, biết diện tích của hình bằng 144m2

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Diện tích của hình chính là tổng diện tích của 3 hình chữ nhật nhỏ

Gọi diện tích của hình à S, ta có:

S = 9.x + 9.x + 9.2

Theo đề bài, diện tích của hình là 144m2

Do đó ta có:

144 = 18x + 18

⇔ x = 7

Vậy x = 7 (mét).

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 2 Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn trang 9, 10, 11, 12 bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!