Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Hoạt động khởi động

Câu 1 (Trang 36 Toán 8 VNEN Tập 1)

Câu 2 (Trang 36 Toán 8 VNEN Tập 1)

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 2: Hoạt động hình thành kiến thức

Câu 1 (Trang 36 Toán 8 VNEN Tập 1)

Câu 2 (Trang 37 Toán 8 VNEN Tập 1)

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng một phân thức đã cho.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (M là một đa thức khác đa thức 0)

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho cùng một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng một phân thức đã cho.

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (N là một nhân tử chung của A và B)

Đẳng thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất cho ta quy tắc đổi dấu:

Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho (ta xem như cả tử và mẫu của phân thức đều nhân với đa thức -1)

Tính chất này gọi là tính chất cơ bản của phân thức

Câu 3 (Trang 37 Toán 8 VNEN Tập 1)

Giải SGK Toán 8 VNEN Bài 2: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (hoặc chọn đáp án A/B/C/D trước câu trả lời đúng)

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Hướng dẫn giải:

Câu A: Sai vì khi cả tử và mẫu của phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất nhân với đa thức x sẽ trở thành Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất tuy nhiên thiếu điều khiện đa thức x phải khác đa thức 0 do đó biểu thức này chưa đúng hoàn toàn; nó chỉ đúng hoàn toàn khi thêm điều kiện x#0

Câu B: Đúng vì ta chia cả tử và mẫu của phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất cho nhân tử chung của chúng là x + 1 sẽ được phân thức mới Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất bằng chính nó

Câu C: Đúng vì Ta dùng tính chất đổi dấu cả tử và mẫu của phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất sẽ được kết quả Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu D: Sai vì (x − 9)3 = (x − 9)(x − 9)2 = (x − 9)(9 − x)2 nên khi chia cho 9 – x thì phải đổi dấu Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 2 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy điền đa thức thích hợp vào chỗ trống (…) trong mỗi đẳng thức sau:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 3 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Hãy viết phân thức Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất dưới dạng phân thức có mẫu số lần lượt là:

a) x2 − 2x

b) x2 − 4

c) 6 − 3x

d) (x − 2)2

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 4 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy viết mỗi phân thức sau dưới dạng phân thức có mẫu số là 12x2y:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 5 (Trang 38 Toán 8 VNEN Tập 1)

Hãy biểu diễn đa thức 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số lần lượt là:

a) 7

b) x

c) 9x + y

d) 3x − y

Lời giải:

Hướng dẫn giải:

a) 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số là 7

Ta có Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số là x

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số là 9x + y

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

d) 3x − y dưới dạng phân thức có mẫu số là 3x − y

Giải Toán 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 1 Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức trang 36, 37, 38 bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!