Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

Câu 1 (Trang 10, 11 Toán 8 VNEN Tập 1)

a (Trang 10 Toán 8 VNEN Tập 1) Thực hiện các yêu cầu:

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

– Với a và b là hai số bất kì, tính (a + b)(a + b).

– Với a > 0; b > 0, hãy tính tích (a + b)(a + b) thông qua việc tính diện tích hình vuông ABCD theo hai cách.

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

– Với a ,b là hai số bất kì, ta có:

(a + b)(a + b) = a2 + ab + ba + b2 = a2 + 2ab + b2.

– Với a > 0; b > 0, ta có thể tính diện tích ABCD theo hai cách như sau:

Cách 1: SABCD = (a + b)(a + b)

Cách 2: SABCD = a2 + ab + ba + b2 = a2 + 2ab + b2

Như vậy, qua việc tính diện tích hình vuông ABCD theo hai cách như trên, ta có thể suy ra tích

(a + b)(a + b) = a2 + ab + ba + b2 = a2 + 2ab + b2.

c (Trang Toán 11 VNEN Tập 1) Thực hiện các yêu cầu:

– Tính (2b + 1)2.

– Điền chữ, số thích hợp vào chỗ chấm để viết biểu thức x2 + 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng: x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = ……………………………..

– Tính nhanh 4012.

Lời giải:

– Có: (2b + 1)2 = (2b)2 + 2.2b.1 + 12 = 4b2 + 4b + 1.

– Có: x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = …(x + 2)2 …

– 4012 = (400 + 1)2 = 4002 + 2.400.1 + 12 = 160000 + 800 + 1 = 160801.

Câu 2 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 1)

a) Với a, b là hai số bất kì, hãy điền vào chỗ chấm để tính (a – b)2 theo hai cách:

Cách 1: (a – b)2 = [a + (- b)]2 = a2 + 2.a.(- b) + (- b)2 = ……………………;

Cách 2: (a – b)(a – b) = ……………………… = ………………………………

Lời giải:

Cách 1: (a – b)2 = [a + (- b)]2 = a2 + 2.a.(- b) + (- b)2 = a2 – 2ab + b2;

Cách 2: (a – b)(a – b) = a2 – ab – ba + b2 = a2 – 2ab + b2.

b) Thực hiện các yêu cầu:

– Tính (2x – y)2.

– Tính nhanh 9992.

Lời giải:

– Có: (2x – y)2 = (2x)2 – 2.2x.y + y2 = 4x2 – 4xy + y2.

– Có: 9992 = (1000 – 1)2 = 10002 – 2.1000.1 + 12 = 1000000 – 2000 + 1 = 998001.

Câu 3 (Trang 11 Toán 8 VNEN Tập 1)

a) Với a, b bất kì, tính (a + b)(a – b).

Lời giải:

(a + b)(a – b) = a2 – ab + ba – b2 = a2 – b2.

b) Thực hiện các yêu cầu:

– Tính (x – 2y)(x + 2y).

– Tính nhanh 77.83.

Lời giải:

– Có: (x – 2y)(x + 2y) = x2 – (2y)2 = x2 – 4y2.

– Có: 77.83 = (80 – 3)(80 + 3) = 802 – 32 = 6400 – 9 = 6391.

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 3: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 1)

Hãy phát biểu bằng lời các hằng đẳng thức: bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.

Lời giải:

– Bình phương của một tổng bằng bình phương số thứ nhất cộng với hai lần tích của số thứ nhất với số thứ hai cộng với bình phương số thứ hai.

– Bình phương của một hiệu bằng bình phương số thứ nhất trừ đi hai lần tích của số thứ nhất với số thứ hai cộng với bình phương số thứ hai.

– Hiệu hai bình phương bằng tích của tổng hai số đó với hiệu của hai số đó.

Câu 2 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tính:

a) (3 + xy2)2;

b) (10 – 2m2n)2;

c) (a – b2)(a + b2).

Lời giải:

a) (3 + xy2)2= 32 + 2.3.xy2 + (xy2)2 = 9 + 6xy2 + x2y4;

b) (10 – 2m2n)2 = 102 – 2.10.2m2n + (2m2n)2 = 100 – 40m2n + 4m4n2;

c) (a – b2)(a + b2)= a2 – (b2)2 = a2 – b4.

Câu 3 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 1)

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 4 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 1)

Hãy tìm cách giúp bạn Huy khôi phục lại những hằng đẳng thức bị mực làm nhòe đi một số chỗ:

Giải Toán 8 VNEN Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 5 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tính nhanh:

a) 3012;

b) 4992;

c) 68.72.

Lời giải:

a) 3012 = (300 + 1)2 = 3002 + 2.300.1 + 12 = 90000 + 600 + 1 = 90601;

b) 4992 = (500 – 1)2 = 5002 – 2.500.1 + 12 = 250000 – 1000 + 1 = 249001;

c) 68.72 = (70 – 2)(70 + 2) = 702 – 22 = 4900 – 4 = 4896.

Câu 6 (Trang 12 Toán 8 VNEN Tập 1)

Bình viết: x2 – 12x + 36 = (x – 6)2.

Minh viết: x2 – 12x + 36 = (6 – x)2.

Hương nêu nhận xét: Minh viết sai, Bình viết đúng.

Sơn nói: Qua ví dụ trên, mình rút ra một hằng đẳng thức rất đẹp!

Hãy nêu ý kiến của em. Sơn rút ra được hằng đẳng thức nào?

Lời giải:

Trong trường hợp trên, nhận xét của hai bạn Hương và Sơn đều đúng.

Hằng đẳng thức ta rút ra được từ ví dụ trên là: (A – B)2 = (B – A)2.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 1 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ trang 10, 11, 12 ngắn gọn bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!