Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

Câu 1 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 2)

a) Cho hình 25. Điền vào chỗ trống (…) cho đúng:

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

c) Thực hiện các hoạt động sau

Điền vào chỗ trống (…) để hoàn thành câu trả lời:

Δ ABC ∼ Δ A’B’C’ theo tỉ sô k nên Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ A’B’C’ đồng dạng với Δ ABC theo tỉ số Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất.

Trả lời:

Δ ABC ∼ Δ A’B’C’ theo tỉ sô k nên Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ A’B’C’ đồng dạng với Δ ABC theo tỉ số 1/k.

*Cho hình 26

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

– Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC đồng dạng với Δ A’B’C’.

– Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC đồng dạng với Δ A”B”C”.

– Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ A’B’C’ đồng dạng với Δ A”B”C”.

Câu 2 (Trang 61 Toán 8 VNEN Tập 2)

b) Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? mệnh đề nào sai?

Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau

Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau

Lời giải:

Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau → Đúng

Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau → Sai

c) Δ ABC ∼ Δ A’B’C’ theo tỉ số đồng dạng là 3, Δ A’B’C’ ∼ Δ A”B”C” theo tỉ số đồng dạng là 2. Chứng tỏ Δ ABC đồng dạng với Δ A”B”C” và tìm tỉ số đồng dạng của hai tam giác đó.

Sắp xếp lại trật tự để được lời giải đúng:

(A) Từ (3) và (4) suy ra Δ ABC ∼ Δ A”B”C” với tỉ số đồng dạng là 6.

(B) Vì Δ A’B’C’ ∼ Δ A”B”C” theo tỉ số đồng dạng là 2 nên

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

(C) Từ (1) và (2) suy ra Δ ABC ∼ Δ A”B”C”

(D) Vì Δ ABC ∼ Δ A’B’C’ theo tỉ số đồng dạng là 3 nên

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

(E) Nhân từng tỉ số của (1) với tỉ số tương ứng của (2), ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Ta sắp xếp lại theo thứ tự như sau:

(B) → (D) → (E) → (C) → (A).

Câu 3 (Trang 62 Toán 8 VNEN Tập 2)

Thực hiện các hoạt động sau

c) Cho hình 29 :

* Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 12

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Hãy đặt một đề tương tự như trên để đố các bạn, em nhé!

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

* Đề bài: Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 3

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 4: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (Trang 63 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho tam giác ABC, vẽ tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Tỉ số đồng dạng là Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Tức là Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 2 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 2)

Từ điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM = Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhấtMB, kẻ các tia song song với AC và BC, chúng cắt BC và AC lần lượt tại D và E.

a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.

b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Các cặp tam giác đồng dạng là: AME và ABC, BMD và BAC, AME và MBD.

b)

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 3 (Trang 63 Toán 8 VNEN Tập 2)

Δ A’B’C’ ∼ Δ ABC theo tỉ số đồng dạng k = Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho

b) Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác trên là 30cm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Vì Δ A’B’C’ ∼ Δ ABC theo tỉ số đồng dạng k = Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

nên Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Chu vi tam giác ABC là: c = AB + BC + AC

Chu vi tam giác A’B’C’ là: c’ = A’B’ + B’C’ + A’C’ = Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(AB + BC + AC)

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra c = 50cm , c’ = 20cm

Vậy chu vi của hai tam giác lần lượt là 50cm và 20cm.

Giải SGK Toán 8 VNEN Bài 4: Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

Câu 2 (Trang 63 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho Δ ABC có AB = 15,3cm, BC = 21,3cm, AC = 31,2cm. Tính độ dài các cạnh của Δ A’B’C’ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) biết Δ A’B’C’ đồng dạng với Δ ABC và:

a) A’B’ lớn hơn cạnh AB là 10,8cm;

b) A’B’ bé hơn cạnh AB là 5,4cm.

Lời giải:

a có:Δ A’B’C’ ∼ Δ ABC nên

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a)

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

 

Ta có: A’B’ = AB + 10,8 = 26,1 cm

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Ta có: A’B’ = AB – 5,4 = 9,9 cm

Giải Toán 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 2 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng trang 60 – 63 bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!