Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hoạt động khởi động

(Trang 81 Toán 8 VNEN Tập 1)

Bạn hãy nhắc lại, thế nào là trung điểm của đoạn thẳng?

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng

Lời giải:

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu đoạn thẳng và cách đều hai đầu đoạn thẳng ấy.

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 5: Hoạt động luyện tập

Câu 2 (Trang 84 Toán 8 VNEN Tập 1)

Vẽ tam giác ABC.

a) Vẽ các điểm M, N tương ứng là đối xứng qua điểm A của các điểm B và C.

b) Hai tam giác ABC và AMN có bằng nhau không? Vì sao?

Lời giải:

a) Các điểm M, N được biểu diễn trong hình dưới đây:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Xét ΔANM và ΔABC, có:

NA = AC (N đối xứng C qua A)

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

MA = AB (M đối xứng B qua A)

⇒ ΔANM = ΔABC (c.g.c).

Câu 3 (Trang 84 Toán 8 VNEN Tập 1)

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Nếu ba điểm không thẳng hàng thì ba điểm đối xứng của chúng qua một tâm cũng không thẳng hàng.

b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một tâm thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường thẳng có vô số tâm đối xứng.

d) Một đoạn thẳng chỉ có một tâm đối xứng.

Lời giải:

a) Đúng;

b) Đúng;

c) Sai;

d) Sai.

Giải SGK Toán 8 VNEN Bài 5: Hoạt động vận dụng

Câu 1 (Trang 84 Toán 8 VNEN Tập 1)

– Vẽ tam giác ABC và điểm O bất kì.

– Vẽ các điểm A’, B’, C’ tương ứng là đối xứng của A, B, C qua O. Vẽ tam giác A’B’C’.

– Hai tam giác ABC và A’B’C’ có bằng nhau không? Vì sao?

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vì A’, B’, C’ đối xứng A, B, C qua O nên OA = OA’; OB = OB’; OC = OC’.

Xét ΔOAB và ΔOA’B’, có:

OA = OA’ (A đối xứng A’ qua O)

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

OB = OB’ (B đối xứng B’ qua O)

⇒ ΔOAB = ΔOA’B’ (c.g.c) ⇒ AB = A’B’.

Tương tự, ta chứng minh được BC = B’C’; CA = C’A’.

Xét ΔABC và ΔA’B’C’, có:

AB = A’B’ (cmt)

BC = B’C’ (cmt)

CA = C’A’ (cmt)

⇒ ΔABC = ΔA’B’C’ (c.c.c).

Câu 2 (Trang 84 Toán 8 VNEN Tập 1)

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Các hình có tâm đối xứng là a và b.

Câu 3 (Trang 84 Toán 8 VNEN Tập 1)

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Cho hình 44, trong đó MD // AB và ME // AC. I là trung điểm của ED. Chứng minh rằng:

a) Hai tam giác EAD và DME bằng nhau;

b) Hai tam giác AID và MIE bằng nhau;

c) Điểm A đối xứng với điểm M qua điểm I.

Lời giải:

a) Vì MD // AB nên Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất (so le trong) hay Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Xét ΔEIA và ΔDIM, có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

EI = ID (I là trung điểm của ED)

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

⇒ ΔEIA = ΔDIM (g.c.g) ⇒ AE = DM.

Xét ΔEAD và ΔDME, có:

ED chung

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

AE = DM (cmt)

⇒ ΔEAD = ΔDME (c.g.c).

b) Vì ME // AC nên Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất(so le trong).

Xét ΔAID và ΔMIE, có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

IE = ID (cmt)

Giải Toán 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

⇒ ΔAID = ΔMIE (g.c.g).

c) Xét tứ giác AEMD, có: AE // DM và AD // ME (gt) nên AEMD là hình bình hành.

Lại có I là trung điểm của đường chéo ED nên I cũng là trung điểm của đường chéo AM, hay nói cách khác, A đối xứng với M qua I.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 1 Bài 5: Hình có tâm đối xứng file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 5: Hình có tâm đối xứng trang 81, 84 bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!