Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Hoạt động khởi động

Câu 1 (Trang 69 Toán 8 VNEN Tập 2)

a) Cho hai tam giác ABC và DEF có các kích thước như trong hình 37.

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

– So sánh các tỉ số: Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

– Đo các đoạn thẳng BC, EF. Tình tỉ số Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất, so sánh với các tỉ số trên và dự đoán sự đồng dạng của hai tam giác ABC và DEF.

b) Điền vào chỗ trống (…) để hoàn thiện lời giải.

Ta có: Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

– Học sinh đo và tính Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

– Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC ∼ Δ DEF.

Lời giải:

Ta có: Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

– Học sinh đo và tính Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

– Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC ∼ Δ DEF.

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 6: Hoạt động hình thành kiến thức

Câu 2 (Trang 6 Toán 8 VNEN Tập 2)

c) * Vì sao Δ ABC và Δ PQR không đồng dạng với nhau?

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Lời giải:

Δ ABC và Δ PQR có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Suy ra: Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy Δ ABC và Δ PQR không đồng dạng với nhau

Giải SGK Toán 8 VNEN Bài 6: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

a) Vẽ tam giác ABC có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất, AB = 5cm, AC = 7,5cm.

b) Lấy trên các cạnh AB, AC lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = 3cm, AE = 2cm. Hai tam giác AED và ABC có đồng dạng với nhau? Vì sao?

Hướng dẫn:

– Vẽ hình (theo yêu cầu đề ra) (h.40).

– Hai tam giác ABC và AED có góc A chung.

So sánh các tỉ số Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất rồi rút ra kết luận.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Δ ABC và Δ AED có góc A chung (1)

Ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Từ (1), (2) ta được Δ ABC ∼ Δ AED.

Câu 2 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho góc Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 12cm. Trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OC = 6cm, OD = 8cm.

a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

a) Δ OCB và Δ OAD có góc A chung(1)

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Từ (1), (2) ta được Δ OCB ∼ Δ OAD.

b) Từ câu a ta có Δ OCB ∼ Δ OAD

Suy ra Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Tam giác IAB và tam giác ICD có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

Giải VNEN Toán 8 Bài 6: Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

Câu 1 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

Đố em! Còn trường hợp đồng dạng nào của hai tam giác nữa?

Lời giải:

Trường hợp hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia.

Câu 2 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

Cho Δ ABC vuông tại A và Δ A’B’C’ vuông tại A’. Nếu ta có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất thì hai tam giác trên có đồng dạng với nhau không? Chứng minh.

Chú ý: Đây là một tính chất về một trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Δ ABC và Δ A’B’C’ có Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Mặt khác theo bài ra ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Từ (1) và (2) ta được Δ ABC ∼ Δ A’B’C’.

Câu 3 (Trang 71 Toán 8 VNEN Tập 2)

Chứng minh rằng nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Giả sử Δ ABC ∼ Δ A’B’C’, ta có:

Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

⇒ Giải Toán 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất hay tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng

Vậy nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 2 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai trang 69, 71 bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!