Lớp 8

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Mời các em tham khảo tại đây.

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

Câu 1 (Trang 26 Toán 8 VNEN Tập 1)

a) Thực hiện các yêu cầu sau

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

– Thực hiện phép nhân đa thức:

(3x2 – 2x – 3).(x2 – 4x + 2);

(9x2 + 6x + 4).(3x – 2).

Lời giải:

(3x2 – 2x – 3).(x2 – 4x + 2)

= 3x4 – 12x3 + 6x2 – 2x3 + 8x2 – 4x 2+ 12x – 6

= 3x4 – 14x3 + 11x2 + 8x – 6;

(9x2 + 6x + 4).(3x – 2)

= 27x3 + 18x2 + 12x – 18x2 – 12x – 8

= 27x3 – 8.

– Thực hiện phép chia 962 cho 26 theo cột dọc.

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) Làm phép chia:

(x3 – x2 – 7x + 2) : (x – 3);

(36x + 12x5 – 8x4 + 10x3 – 6x2 + 2x – 1) : (x4 + 4x3 – 3x2 + 2x – 1).

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Có: 36x + 12x5 – 8x4 + 10x3 – 6x2 + 2x – 1 = 12x5 – 8x4 + 10x3 – 6x2 + 38x – 1

Nên (36x + 12x5 – 8x4 + 10x3 – 6x2 + 2x – 1) : (x4 + 4x3 – 3x2 + 2x – 1)

= (12x5 – 8x4 + 10x3 – 6x2 + 38x – 1) : (x4 + 4x3 – 3x2 + 2x – 1).

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 2 (Trang 28 Toán 8 VNEN Tập 1)

Cho hai đa thức A = 3x4 + x3 – 6x – 4 và B = x2 + 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Như vậy, ta có R = -7x – 1 và Q = 3x2 + x – 3 nên A = (x2 + 1).(3x2 + x – 3) + (-7x – 1).

Giải Toán VNEN lớp 8 Bài 9: Hoạt động luyện tập

Câu 1 (Trang 29 Toán 8 VNEN Tập 1)

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

a) (x3 – 11x + 5 – 3x2) : (x – 5);

b) (4x4 – 5x2 – 33+ 9x) : (x2 – 3).

Lời giải:

a) (x3 – 11x + 5 – 3x2) : (x – 5) = (x3 – 3x2 – 11x + 5) : (x – 5)

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

b) (4x4 – 5x2 – 33+ 9x) : (x2 – 3) = (4x4 – 3x3 – 5x2 + 9x – 3) : (x2 – 3)

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Câu 2 (Trang 29 Toán 8 VNEN Tập 1)

Cho A = 192 – 11x3 + 9 – 20x + 2x4; B = 1 + x2 – 4x.

Tìm các đa thức Q và R sao cho A = B.Q + R.

Lời giải:

Ta có:

192 – 11x3 + 9 – 20x + 2x4 = 2x4 – 11x3 + 19x2 – 20x + 9;

1 + x2– 4x = x4 – 4x + 1.

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Như vậy, ta được R = -11x3 + 19x2 – 12x + 7 và Q = 2.

Câu 3 (Trang 29 Toán 8 VNEN Tập 1)

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

a) (4x2 + 4xy + y2) : (2x + y);

b) (27x3 + 1) : (3x + 1);

c) (x2 – 6xy + 9y2) : (3y – x);

d) (8x3 – 1) : (4x2 + 2x + 1).

Lời giải:

a) (4x2 + 4xy + y2) : (2x + y) = (2x + y)2 : (2x + y) = 2x + y;

b) (27x3 + 1) : (3x + 1) = (3x + 1)(9x2 – 3x + 1) : (3x + 1) = 9x2 – 3x + 1;

c) (x2 – 6xy + 9y2) : (3y – x) = (x – 3y)2 : [-(x – 3y)] = -(x – 3y);

d) (8x3 – 1) : (4x2 + 2x + 1) = (2x – 1)(4x2 + 2x + 1) : (4x2 + 2x + 1) = 2x – 1.

Giải SGK Toán 8 VNEN Bài ​​​​​​​9: Hoạt động vận dụng

Câu 1 (Trang 29 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tính nhanh:

a) (4x4 – 9) : (2x2 – 3);

b) (8x3 – 27) : (4x2 + 6x + 9).

Lời giải:

a) (4x4 – 9) : (2x2 – 3) = [(2x2 + 3)(2x2 – 3)] : (2x2 – 3) = 2x2 + 3.

b) (8x3 – 27) : (4x2 + 6x + 9) = [(2x – 3)(4x2 + 6x + 9)] : (4x2 + 6x + 9) = 2x – 3.

Câu 2 (Trang 29 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + 5x + a chia hết cho đa thức x + 2.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Đa thức 2x3 – 3x2 + 5x + a chia hết cho đa thức x + 2 thì (19x + a) – (19x + 38) = 0.

Như vậy a = 38.

Câu 3 (Trang 5 Toán 8 VNEN Tập 1)

Tìm các giá trị nguyên của n để biểu thức 2n2 – n + 2 chia hết cho biểu thức 2n + 1.

Lời giải:

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Như vậy, để biểu thức 2n2 – n + 2 chia hết cho biểu thức 2n + 1 thì 3 ⋮ 2n + 1

hay 2n + 1 ∈ Ư(3).

Giải Toán 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp | Giải bài tập Toán 8 VNEN hay nhất

Vậy n ∈ {-2; -1; 0; 1}.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 8 VNEN Tập 1 Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp file PDF hoàn toàn miễn phí.

Giải Toán lớp 8 VNEN Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp trang 26 – 29 bao gồm hướng dẫn giải và đáp án các câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chính xác nhất, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!