Lớp 8

Giải VBT Lịch sử 8 Bài 29 (Chi tiết nhất)

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải VBT Lịch sử Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam trang 84, 85, 86 lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Lịch sử.

Bài 1 trang 84 VBT Sử lớp 8

a) Em hãy hoàn thiện sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

b) Sơ đồ trên cho ta thấy điều gì? Em đồng ý với nhận định nào dưới đây đánh dấu X vào ô trống tương ứng.

Bạn đang xem: Giải VBT Lịch sử 8 Bài 29 (Chi tiết nhất)

Lời giải:

   a)

ảnh

   b) Các câu trả lời đúng là:

   – Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị” [X]

   – Thực dân Pháp chi phối toàn bộ chính quyền từ trung ưng đến địa phương. [X]

   – Kết hợp giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến để cai trị. [X]

Bài 2 trang 85 VBT Sử lớp 8

   a) Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (….) dưới đây nội dung của chính sách khái thác kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1897 – 1918

   b) Em hãy rút ra nhận xét về chính sách kinh tế của thực dân Pháp theo các ý sau

Lời giải:

   a) – Về nông nghiệp:

   + Duy trì phương thức sản xuất phong kiến (Phát canh thu tô)

   + Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.

   – Về công nghiệp: tập trung khai thác than và kim loại.

   – Về giao thông vận tải: xây dựng, mở mang hệ thống giao thông vận tải, đặc biệt là đường sắt.

   – Về thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam.

   – Về tài chính:

   + Tăng thuế cũ, đặt các loại thuế mới.

   + Bắt nhân dân phải mua trái phiếu do Pháp phát hành

   b) – Mục đích của những chính sách trên: Vơ vét tài nguyên thiên nhiên, sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho sự phát triển của Pháp.

   – Ảnh hưởng của các chính sách kinh tế trên đối với nền kinh tế và đời sống của nhân dân ta:

   + Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào Việt Nam, mang lại nhiều tiến bộ hơn so với phương thức sản xuất phong kiến.

   + Kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ và bị lệ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp.

   + Đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực, bần cùng.

Bài 3 trang 86 VBT Sử lớp 8

 Em hãy nêu các chính sách về văn hóa, giáo dục mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam trong thời gian này.

Lời giải:

   – Mở thêm một số trường học theo mô hình giáo dục của Pháp, nhằm đào tạo một lớp người bản sứ phục vụ cho chính quyền thuộc địa và phục vụ nhu cầu học tập của con em các quan thực dân.

   – Thi hành chính sách “ngu dân”, kìm hãm nhân dân ta trong vòng lạc hậu. Ví dụ: khuyến khích các hủ tục lạc hậu, cho phép buôn bán thuốc phiện….

Bài 4 trang 86 VBT Sử lớp 8

      a) Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam có sự thay đổi như thế nào?

       Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời đúng.

       b) Các giai cấp, tầng lớp trên có thái độ khác nhau đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dựa vào SGK, em hãy viết tiếp vào chôc chấm (….) để hoàn thành các câu sau

Lời giải:

    a) Các câu trả lời đúng là:

       [X] Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và làm tay sai cho Pháp, số lượng ngày càng đông và dần phân hóa thành hai bộ phận.

       [X] giai cấp nông dân lâm vào tình cảnh nghèo khổ, không lối thoát.

       [X] Xuất hiện tầng lớp tư sản đầu tiên (nhà thầu khoán, đại lý, xí nghiệp…)

       [X] Xuất hiện tầng lớp tiểu tư sản (chủ buôn bán nhỏ, viên chức, giáo viên,…)

       [X] Hình thành giai cấp công nhân.

   b) Các từ hoặc cụm từ cần điền là:

   1. có tinh thần yêu nước.

   2. các cuộc đấu tranh yêu nước

   3. tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cứu nước.

   4. tham gia vào các cuộc vận động cứu nước.

   5. tinh thần đấu tranh

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải VBT Lịch sử Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam trang 84, 85, 86 lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải VBT Lịch sử 8 Bài 29 (Chi tiết nhất) hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách vở bài tập Lịch sử lớp 8 đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Giúp học sinh tham khảo và ôn tập.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!