Lớp 8

Giải VBT Lịch sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải VBT Lịch sử Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 trang 27, 28, 29, 30 lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Lịch sử.

Bài 1 trang 27 VBT Sử lớp 8

 Chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX thường được gọi là gì? Vì sao lại gọi như vậy?

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải VBT Lịch sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

   – Được gọi là: Chủ nghĩa tư bản độc quyền (hay còn gọi là chủ nghĩa đế quốc).

   – Giải thích: do đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn này là: Sự hình thành của các tổ chức độc quyền trên cơ sở sự tập trung vốn và tập trung sản xuất với quy mô lớn; và tăng cường xâm chiếm thuộc địa.

Bài 2 trang 27 VBT Sử lớp 8

 Theo em, nguyên nhân nào sau đây đưa nền công nghiệp nước Anh tụt xuống hàng thứ ba thế giới? Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng.

Lời giải:

       [X] Hàng loạt các trang thiết bị, máy móc của Anh đã trở nên cũ kĩ, lạc hậu.

       [X] Anh chỉ lo bóc lột công nhân hơn là đổi mới phát triển công nghiệp.

       [X] Chú trọng đầu tư sang các nước thuộc địa, không quan tâm đến đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.

Bài 3 trang 27 VBT Sử lớp 8

 Chính sách đối nội và đối ngoại của nước Anh giai đoạn đế quốc chủ nghĩa được biểu hiện như thế nào?

Lời giải:

   – Về đối nội:

   + Duy trì chế độ Quân chủ lập hiến.

   + Thi hành các chính sách bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

   – Về đối ngoại:

   + Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

   – Như vậy, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là: Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Bài 4 trang 28 VBT Sử lớp 8

 Tình hình phát triển kinh tế nước Pháp từ năm 1870 có nét gì nổi bật?

Lời giải:

   – Về tốc độ phát triển:

   + Tốc độ phát triển chậm lại so với trước đó. → Từ vị trí thứ hai tụt xuống hàng thứ tư thế giới về sản xuất công nghiệp.

   – Nguyên nhân sự tụt hậu của nề kinh tế Pháp:

   + Hậu quả của cuộc chiến tranh Pháp – Phổ (1870 – 1871) → Kinh tế Pháp kiệt quệ.

   + Cuộc cách mạng công nghiệp ở Pháp diễn ra tương đối sớm → đến cuối thể kỉ XIX, hệ thống máy móc trong sản xuất công nghiệp ở Pháp đã dần lỗi thời, lạc hậu.

Bài 5 trang 28 VBT Sử lớp 8 

Chính sách đối nội, đối ngoại của Pháp có điểm gì nổi bật?

Lời giải:

   – Về đối nội:

   + Nền Cộng hòa thứ ba được thiết lập.

   + thi hành các chính sách bảo vệ quyền lợi của GCTS, bóc lột nhân dân lao động.

   – Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra sớm hơn các nước Âu – Mĩ khác hàng chục năm. Do đó, đến cuối thể kỉ XIX, hệ thống máy móc trong sản xuất công nghiệp ở Anh đã dần lỗi thời, lạc hậu.

   – Về đối ngoại:

   + Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

   + Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản (dưới hình thức cho vay lãi)

Bài 6 trang 28 VBT Sử lớp 8

 Em hãy đánh dấu X vào ô trống trước nội dung khẳng định đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”

   [ ] Pháp thi hành chính sách đàn áp nhân dân.

   [ ] Tập trung ngân hàng ở Pháp đạt mức độ cao.

   [ ] Pháp xâm lược thuộc địa và đầu tư khai thác thuộc địa.

   [ ] Pháp là nước đứng thứ hai sau Anh về xuất khẩu tư bản.

   [ ] Nước Pháp cho các nước chậm tiến vay nặng lãi.

Lời giải:

       [X] Pháp xâm lược thuộc địa và đầu tư khai thác thuộc địa.

       [X] Pháp là nước đứng thứ hai sau Anh về xuất khẩu tư bản.

       [X] Nước Pháp cho các nước chậm tiến vay nặng lãi.

Bài 7 trang 29 VBT Sử lớp 8

Từ khi thống nhất đất nước, nền kinh tế nước Đức phát triển mạnh mẽ. Đánh dấu Đ (nếu đúng) hoặc S (nếu sai) vào ô trống trước các câu sau đây.

Lời giải:

       [Đ] Đức phát triển nhanh trên con đường tư bản chủ nghĩa

       [S] Kinh tế Đức vượt Anh và ngang bằng với Pháp.

       [Đ] Sản xuất công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ.

       [Đ] Công nghiệp Đức phát triển nhảy vọt nhờ có thị trường thống nhất, được bồi thường chiến tranh và biết ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học trong sản xuất.

       [Đ] Nhờ có kinh tế phát triển, các công ty độc quyền của Đức đã xuất hiện.

       [S] Đức đứng đầu thế giới về sản lượng thép và than đá.

Bài 8 trang 29 VBT Sử lớp 8

 Tình hình chính trị và chính sách đối nội, đối ngoại của nước Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được biểu hiện như thế nào?

Lời giải:

   – Về chính trị:

   + Dù có Hiến pháp và quốc hội, song, Đức vẫn là nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền.

   – Về đối nội:

   + Đề cao chủng tộc Đức.

   + Đàn áp phong trào công nhân.

   + Truyền bá bạo lực.

   – Về đối ngoại:

   + chạy đua vũ trang.

   + Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

   + Phát động chiến tranh để chia lại thị trường và thuộc địa.

Bài 9 trang 29 VBT Sử lớp 8

 Theo em, chủ nghĩa đế quốc Đức có phải là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến” không? Vì sao?

Lời giải:

   – chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”.

   – Giải thích:

   + Tính “quân phiệt”: Mặc dù đi theo con đường TBCN, song Đức vẫn là nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền.

   + Tính “hiếu chiến”: giới cầm quyền ở Đức đã thi hành những chính sách đối nội – đối ngoại rất phản động, hiếu chiến, như: tích cực chạy đua vũ trang, tăng cường xâm lược thuộc địa, Đức mong muốn phát động một cuộc chiến tranh để phân chia lại thị trường thế giới.

Bài 10 trang 30 VBT Sử lớp 8

 Nền kinh tế Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có những điểm gì nổi bật?

Lời giải:

   – Cuối thế kỉ XIX, Mĩ từ vị trí thứ 4 vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới.

   – Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã đẩy nhanh quá trình tập trung sản xuất, tập trung tư bản. → Thúc đẩy sự ra đời của các tổ chức độc quyền.

   – Nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc. Mĩ trở thành nơi cung cấp lương thực, thực phẩm cho toàn châu Âu.

Bài 11 trang 30 VBT Sử lớp 8

 Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mĩ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX phát triển nhanh chóng? Em hãy điền dấu X vào ô trống chỉ nội dung đúng.

Lời giải:

       [X] Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

       [X] Thị trường trong nước không ngừng được mở rộng.

       [X] Biết ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật trong sản xuất.

       [X] Biết lợi dụng nguồn đầu tư của châu Âu.

       [X] Nước Mĩ không bị chiến tranh tàn phá nên có điều kiện hòa bình để phát triển.

Bài 12 trang 30 VBT Sử lớp 8

 Em hãy phác họa lại những nét nổi bật của tình hình chính trị và chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

   – Về chính trị:

   + Duy trì chế độ Cộng Hòa.

   + Đề cao vai trò của Tổng thống.

   – Về đối nội:

   + Thi hành các chính sách phục vụ và bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản.

   – Về đối ngoại:

   + Tăng cường bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương.

   + Gây chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa.

   + Thực hiện can thiệp, tăng cương ảnh hưởng ở khu vực Mĩ La-ting thông qua sức mạnh vũ lực và đồng đôla.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải VBT Lịch sử Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 trang 27, 28, 29, 30 lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải VBT Lịch sử 8 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách vở bài tập Lịch sử lớp 8 đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Giúp học sinh tham khảo và ôn tập.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!