Lớp 8

Giải VBT Sinh học lớp 8 Bài 31: Trao đổi chất (Ngắn nhất)

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải vở bài tập Sinh học lớp 8 Bài 31: Trao đổi chất hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Sinh học.

Giải VBT Sinh học lớp 8 Bài 31: Bài tập nhận thức kiến thức mới trang 78, 79, 80, 81

Bài tập 1 (trang 78-79 VBT Sinh học 8): Quan sát hình 31 – 1 SGK, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời những câu sau:

1.Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?

Bạn đang xem: Giải VBT Sinh học lớp 8 Bài 31: Trao đổi chất (Ngắn nhất)

2.Hệ tiêu hóa đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

3.Hệ hô hấp có vai trò gì?

4.Hệ tuần hoàn thực hiện vai trò nào trong sự trao đổi chất?

5.Hệ bài tiết có vai trò gì trong sự trao đổi chất?

Trả lời:

1.Môi trường ngoài cung cấp ôxi, thức ăn, nước, muối khoáng qua hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết; đồng thời tiếp nhận CO2, chất bã, phân, nước tiểu, mồ hôi.

2.Hệ tiêu hóa biến thức ăn thành chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ, đồng thời thải các sản phẩm thừa ra ngoài cơ thể.

3.Hệ hô hấp thực hiện quá trình trao đổi khí ở tế bào và ở phổi. Qua đó, cơ thể nhận O2 từ môi trường để cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí CO2 ra ngoài môi trường.

4.Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

+ Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.

+ Mang các sản phẩm thải (CO2, nước tiểu và các chất độc) từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

5.Hệ bài tiết giúp cơ thể lọc thải các chất dư thừa và các chất độc hại qua mồ hôi, nước tiểu.

Bài tập 2 (trang 79-80 VBT Sinh học 8):

1.Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào?

2.Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?

3.Những sản phẩm trao đổi của tế bào vào nước mô rồi vào máu được đưa tới đâu?

4.Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?

Trả lời:

1.Máu và nước mô cung cấp khí ôxi, các chất dinh dưỡng cho tế bào thực hiện các hoạt động sống.

2.Hoạt động sống của tế bào đã thải ra các sản phẩm phân hủy (phân, nước tiểu), khí CO2.

3.Những sản phẩm trao đổi của tế bào vào nước mô rồi vào máu:

– Các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong rồi đưa tới cơ quan bài tiết.

– Khí CO2 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.

4.Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện:

– Các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống.

– Các sản phẩm phân hủy được đưa vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí CO2 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.

Bài tập 3 (trang 80-81 VBT Sinh học 8): Qua sơ đồ hình 31-2 SGK, em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với mỏ trường trong.

Trả lời:

+ Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể tạo điều kiện cho trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Không có sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể thì cũng không có trao đổi chất ở cấp độ tế bào

+ ngược lại : trao đổi chất ở cấp độ tế bào giúp cho từng tế bào tồn tại và phát triển, trên cơ sở đó cơ thể tồn tại và phát triển.

Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ, không thể thiếu 1 trong 2 quá trình trên.

Giải vở bài tập Sinh học 8 Bài 31: Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

1. Trình bày sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể.

Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể: môi trường ngoài cung cấp thức ăn, nước, muối khoáng và ôxi qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân hủy và khí CO2 từ cơ thể thải ra.

2. Trình bày sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào.

Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào: các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống; đồng thời các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí CO2 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.

Giải VBT Sinh học lớp 8 Bài 31: Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức trang 81

Bài tập 1 (trang 81 VBT Sinh học 8): Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và ở cấp độ tế bào. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở hai cấp độ này?

Trả lời:

– Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là sự trao đổi vật chất giữa các hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết với môi trường ngoài.

– Trao đổi chất ở cấp độ tế bào là sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường trong.

→ Mối quan hệ: Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và ôxi cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí CO2 để thải ra môi trường. Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất. Như vậy, hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời.

Bài tập 2 (trang 81 VBT Sinh học 8): Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

Trả lời:

Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể, môi trường ngoài cung cấp:

  a) Chất dinh dưỡng, ôxi, nước, muối khoáng qua hệ tiêu hóa.
x b) Thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp.
  c) Tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân hủy và khí CO2 từ cơ thể thải ra.
  d) Trong cơ thể, thức ăn được biến đổi thành các hợp chất đơn giản có thể hấp thụ vào máu.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải VBT Sinh 8 Bài 31: Trao đổi chất ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.

Giải vở bài tập Sinh học lớp 8 Bài 31: Trao đổi chất (Ngắn nhất). Hướng dẫn cách làm bài tập trong VBT nhanh và chính xác nhất. Hỗ trợ các em hiểu sâu và ứng dụng với các câu hỏi tương tự.

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!