Lớp 8

Soạn Bài 1: Sản phẩm cơ khí Công nghệ lớp 8 VNEN

Hướng dẫn giải bài tập Công nghệ 8 Bài 1: Sản phẩm cơ khí VNEN chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp học sinh trong quá trình học tập.

Giải VNEN Công nghệ 8 Bài 1: Hoạt động khởi động

Với những kiến thức đã được học và hiểu biết thực tiễn, hãy trả lời các câu hỏi:

Câu 1. (Trang 4 Công nghệ 8 VNEN). Thế nào là sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất cơ khí và thế nào là sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống?

Bạn đang xem: Soạn Bài 1: Sản phẩm cơ khí Công nghệ lớp 8 VNEN

Câu 2. (Trang 4 Công nghệ 8 VNEN). Hai loại sản phẩm trên có những đặc điểm gì giống và khác nhau?

Câu 3. (Trang 4 Công nghệ 8 VNEN). Nêu ví dụ một sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất cơ khí và một sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống?

Trả lời:

Câu 1. Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất là các máy móc, thiết bị, dụng cụ,.. dùng để sản xuất hoặc góp phần sản xuất ra các sản phẩm khác.

     • Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất cơ khí là máy móc, thiết bị, dụng cụ được dùng trong gia công cơ khí để chế tạo ra các sản phẩm cơ khí và các loại sản phẩm khác.

     • Sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống là những máy móc, thiết bị, đồ dùng, dụng cụ… hoàn chỉnh dùng để thực hiện sản xuất hoặc phục vụ đời sống con người.

Câu 2. So sánh

     • Giống nhau: đều là những sản phẩm cơ khí

     • Khác nhau: sản phẩm cơ khí dùng trong sản xuất là những thiết bị thường được đặt trong 1 dây chuyền để tạo thành các sản phẩm, những sản phẩm này có thể dùng để phục vụ con người( bánh kẹo, nước uống) hoặc những sản phẩm này được dùng để lắp ráp thành các sản phẩm cơ khí khác( ốc, vít). Còn sản phẩm cơ khí dùng trong đời sông thường là các máy móc phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người( ô tô, xe máy).

Câu 3. Nêu ví dụ

     • Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất cơ khí là: máy hàn, máy tiện, máy bào…

Công nghệ 8 VNEN Bài 1: Sản phẩm cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

     • Sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống là: xe đạp, ô tô, xe máy, tàu thủy…

Công nghệ 8 VNEN Bài 1: Sản phẩm cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Giải VNEN Công nghệ lớp 8 Bài 1: Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khái niệm về sản phẩm cơ khí

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. (Trang 6 Công nghệ 8 VNEN). Hãy chia các máy móc, thiết bị, dụng cụ nêu trong hình 1.1 ra hai loại: được dùng trong sản xuất và được dùng trong đời sống?

Câu 2. (Trang 6 Công nghệ 8 VNEN). Trong các sản phẩm cơ khí ở hình 1.1 có những sản phẩm nào dùng để tạo ra sản phẩm cơ khí?

Trả lời:

Câu 1. Chia máy móc, thiết bị, dụng cụ thành hai loại:

     • Dùng trong sản xuất: Khung nhà thép, trạm trộn bê tông, máy tiện.

     • Dùng trong đời sống: xe đạp, xe máy, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, cầu sắt, cửa sắt.

Câu 2. Trong các sản phẩm cơ khí ở hình 1.1 có máy tiện là dùng để tạo ra sản phẩm cơ khí

2. Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất

Trả lời câu hỏi:

Câu 1. (Trang 8 Công nghệ 8 VNEN). Các máy trong hình 1.2 có phải là sản phẩm cơ khí không?

Câu 2. (Trang 8 Công nghệ 8 VNEN). Các máy trong hình 1.2 thuộc loại máy được dùng trong sản xuất hay trong đời sống?

Câu 3. (Trang 8 Công nghệ 8 VNEN). Máy nào trong hình 1.2 thuộc loại máy gia công có phoi?

Trả lời:

Câu 1. Các máy trong hình 1.2 là sản phẩm cơ khí

Câu 2. Các máy trong hình 1.2 thuộc loại máy được dùng trong sản xuất

Câu 3. Trong hình 1.2, máy thuộc loại gia công có phoi là: Máy bào, máy khoan bàn, máy cắt tôn, máy phay, máy mài, máy cắt.

3. Sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. (Trang 10 Công nghệ 8 VNEN). Sản phẩm của các máy móc, thiết bị, dụng cụ … trong hình 1.3 có phải là sản phẩm cơ khí không? Tại sao?

Câu 2. (Trang 10 Công nghệ 8 VNEN). Trong số các máy móc, thiết bị, dụng cụ… trong hình 1.3 có máy nào có thể xếp vào nhóm máy được dùng trong sản xuất?

Trả lời:

Câu 1. Sản phẩm của các máy móc, thiết bị, dụng cụ … trong hình 1.3 là sản phẩm cơ khí vì những sản phâm cơ khí này được sử dụng vào đời sống hằng ngày của con người.

Câu 2. Trong số các máy móc, thiết bị, dụng cụ … trong hình 1.3, có máy bơm nước và máy khâu có thể xếp vào nhóm máy được dùng trong sản xuất.

Công nghệ 8 VNEN Bài 1: Sản phẩm cơ khí | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 8 VNEN

Giải VNEN Công nghệ 8 Bài 1: Hoạt động luyện tập

(Trang 10 Công nghệ 8 VNEN)

a) Sản phẩm cơ khí là gì?

b). Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất và sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống là gì?

c). Nêu sự khác biệt chủ yếu giữa sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất và sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống?

Trả lời:

a. Trong sản xuất cơ khí, vật phẩm được tạo ra ở giai đoạn chế tạo cuối cùng của một cơ sở sản xuất được gọi là sản phẩm cơ khí. Sản phẩm cơ khí rất đa dạng, có thể là 1 máy hoàn chỉnh, có thể là 1 bộ phận của máy, cũng có thể chỉ là 1 chi tiết máy. Sản phẩm cơ khí có thể là 1 công trình, thiết bị có kích thước và trọng lượng lớn, cấu tạo có thể phức tạp hoặc đơn giản.

b. Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống là những máy móc, thiết bị, đồ dùng, dụng cụ… hoàn chỉnh dùng để thực hiện sản xuất hoặc phục vụ đời sống của con người. Sản phẩm cơ khí thường bao gồm nhiề bộ phận, nhiều chi tiết được lắp ráp với nhau tạo thành 1 máy, thiết bị, dụng cụ hoàn chỉnh.

c. Sự khác biệt chủ yếu giữa sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất và sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống:

     • Sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất là máy móc, thiết bị, dụng cụ…dùng để sản xuất hoặc góp phần sản xuất ra các sản phẩm khác.

Ví dụ: Dùng máy tiện để sản xuất ra các chi tiết máy khác.

     • Sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống là các máy móc, thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ trong sinh hoạt đời sống con người.

Ví dụ: cầu sắt, máy bay, ô tô, xe máy, dao, kéo, chảo, nồi…

Giải VNEN Công nghệ lớp 8 Bài 1: Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu thực tiễn ở gia đình, địa phương và trả lời các câu hỏi:

(Trang 10 Công nghệ 8 VNEN)

a) Cách phân biệt sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất và sản phẩm cơ khí được dùng trong đời sống ?

b). Kể tên các máy móc, thiết bị, dụng cụ… được dùng trong sản xuất ở địa phương chia thành hai nhóm: nhóm thuộc ngành cơ khí và nhóm thuộc các ngành khác

Trả lời:

a. Tại địa phương em, những sản phẩm cơ khí được dùng trong sản xuất là những máy móc, thiết bị dùng để chế tạo ra các sản phẩm từ những nguyên liệu đầu vào. Còn những sản phẩm cơ khí dùng trong đời sống thường là các máy móc người dân hay sử dụng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

b. Những máy móc, thiết bị, dụng cụ được dùng trong sản xuất ở địa phương:

     • Nhóm thuộc ngành cơ khí: máy tiện, mát đột dập, máy bào, may búa , máy mài, mày cắt…

     • Nhóm thuộc ngành khác: máy bơm nước, máy khâu, máy trộn bê tông, máy cày, máy xúc….

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Công nghệ lớp 8 Bài 1: Sản phẩm cơ khí sách VNEN file PDF hoàn toàn miễn phí.

Soạn Bài 1: Sản phẩm cơ khí Công nghệ lớp 8 VNEN trang 4, 6, 8, 10 hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa chương trình mới chi tiết, giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!