Lớp 8

Soạn Sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 8 bài 2 SGK, được chúng tôi biên soạn lời giải từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ, miễn phí. Tổng hợp những nội dung trọng tâm của bài học và lời giải hay của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong nội dung chương trình giảng dạy của bộ môn Sử 8. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

  • Đáp án giải bài tập SGK Lịch sử 8 bài 1 chi tiết
  • Giải Lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi TG
  • Giải Lịch sử 8 bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời đời của CN Mác

Contents

Soạn lịch sử lớp 8 bài 2​​​​​​​: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Bài 2 trang 11: Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào?

Trả lời:

 – Trước cách mạng, xã hội Pháp phân ra ba đẳng cấp:

Bạn đang xem: Soạn Sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

      + Tăng lữ

      + Quý tộc

      + Đẳng cấp thứ ba

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 11: Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ.

Trả lời:

Bức tranh “Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng” miêu tả cảnh một người nông dân đã già trên tay cầm cái cuốc đã mòn => nông nghiệp lạc hậu. Trên lưng cõng hai người đàn ông béo tốt, đại diện cho 2 đẳng cấp: Tăng lữ và Quý tộc. Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc. Có những con thỏ, con chuột đang gặm phá hoại mùa màng.

 => Người nông dân có cuộc sống nghèo khổ, bị Tăng lữ, Quý tộc áp bức.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 11: Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điển chủ yếu trong tư tưởng của Mông – te – xki – ơ, Vôn – te, Rút – xô.

Trả lời:

– Mông-te-xki-ơ, Rút-xô: Nói về quyền tự do của con người và việc đảm bảo quyền tự do.

– Vôn-te: Thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị (tòa nhà của sự dối trá) và tăng lữ “bọn đê tiện”

Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Bài 2 trang 12: Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

– Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế được thể hiện:

      + Nợ tăng cao, nhà nước phải tăng thuế.

      + Công, thương nghiệp đình đốn, nạn thất nghiệp tăng.

      + Đời sống nhân dân khổ cực, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 12: Vì sao cách mạng nổ ra?

Trả lời:

– Cách mạng nổ ra do:

      + Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu.

      + Số nợ tăng lên, để bù lại nhà vua phải thu nhiều thuế => Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến trở nên sâu sắc.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 13: Những nguyên nhân nào dẫn tới cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

 – Nguyên nhân dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp:

      + Chính quyền phong kiến suy yếu, thi hành chính sách cai trị phản động.

      + Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến trở nên sâu sắc.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 13: Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng?

Trả lời:

– Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến báo thủ lạc hậu.

– Thức tỉnh nhân dân đứng dạy đấu tranh.

– Định hướng cho một xã hội mới trong tương lai.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 13: Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Trả lời:

– Ngày 5 – 5 – 1789, Vua Lu-i triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp về việc tăng thuế, Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối chủ trương này.

– Ngày 17 – 6, đại biểu Đẳng cấp thứ ba lập Quốc hội lập hiến, bị vua và quý tộc dùng quân đội uy hiếp.

– Ngày 14 – 7, quần chúng tấn công nhà tù Ba-xti, mở đầu cách mạng tư sản Pháp.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 13: Qua những điều trong “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (SGK, trang 13), em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Trả lời:

– “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp là bản tuyên ngôn tiến bộ:

+ Khẳng định quyền tự do, bình đẳng của con người.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 14: Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

Trả lời:

– Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, Ngày 10 – 8 – 1792 nhân dân Pa-ri cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

– Kết quả: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ phong kiến bị xóa bỏ, nền cộng hòa được thành lập.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 15: Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793.

Trả lời:

– Sau khi lật đổ phái Lập hiến và xóa bỏ chế độ phong kiến, phái Gi-rông-đanh bầu ra Quốc hội mới, thiết lập nền cộng hòa.

– Ngày 21 – 1 – 1793, vua Lu-i XVI bị xử tử vì tội phản quốc.

– Năm 1793, quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy.

+ Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

– Ngày 2 – 6 – 1793, quần chúng nhân dân nổi dậy lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 15: Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Trả lời:

– Năm 1793, quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy.

– Phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

=> Quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 16: Nêu một vài phẩm chất tốt của Rô-be-spie.

Trả lời:

Rô-be-spie là một luật sư trẻ tuổi, đại biểu Quốc hội, có tài hùng biện. Trong Quốc hội, ông tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Rô-be-spie trở thành lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh và nổi tiếng là “Con người không thể bị mua chuộc”.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 17: Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia – cô – banh?

Trả lời:

– Phái Gia-cô-banh đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ như:

      + Tịch thu ruộng đất của quý tộc, Giáo hội chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo, …

      + Ban hành lệnh tổng động viên, xây dựng đội quân cách mạng hùng mạnh, nhờ đó đã đánh bại bọn ngoại xâm và nội phản.

   => Các chính sách mà phái Gia-cô-banh đưa ra phù hợp với tình hình nước Pháp lúc bấy giờ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

      + Làm tăng sức mạnh của đất nước, góp phần chiến thắng ngoại xâm, nội phản.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 17: Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Trả lời:

   – Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển vì:

      + Nội bộ phái Gia-cô-banh bị chia rẽ.

      + Nhân dân lại không ủng hộ chính quyền do quyền lợi không được đảm bảo.

      + Ngày 27 – 7 – 1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 trang 17: Dựa vào đoạn trích trên (SGK, trang 17) em hãy nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII.

Trả lời:

– Cách mạng tư sản Pháp và Mĩ cuối thế kỉ XVIII là cách mạng chư triệt để.

      + Chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản.

      + Nguyện vọng của nhân dân lao động không được đáp ứng.

File tải miễn phí bài 2 lịch sử 8:

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải lời giải lịch sử lớp 8 bài 2 chi tiết, ngắn gọn bản file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Ngoài nội dung trên, các em xem và tham khảo thêm các môn học khác được chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của chúng tôi.

Soạn Lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Tìm hiểu về những điểm giống và khác nhau với các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của lịch sử

Đăng bởi: Trường THCS Trương Công Thận

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!